EURO V ČESKU, z. s.


Rozvojová spolupráce Osvěta a poskytování informací

Připravíme Česko na přijetí eura

Jsme nezávislá občanská iniciativa. Naším cílem je připravit Česko na přijetí eura. Všechny naše aktivity nyní děláme ve svém volném čase a za své peníze. Abychom mohli naši činnost vykonávat na plný úvazek a zvýšit informovanost o euru v celé společnosti, obracíme se na příznivce společné měny a lepšího směřování naší země s prosbou o finanční podporu.

vybíráme od 31.1.2021

Připravíme Česko na přijetí eura

Naše činnost si žádá hodně úsilí a odhodlání, intenzivní práci a často i odvahu. Naši lidé euru věnují svůj volný čas a prostředky a to dokonce i za cenu toho, že se vzdali svého soukromí a riskují často až v nepřátelském prostředí, které vytvořili nezodpovědní politici. Bez finančních příspěvků dárců a podporovatelů však naší aktivitu nebudeme schopni dále rozvíjet. Proto vyzýváme všechny zastánce přijetí eura, kteří chtějí lepší politické i ekonomické směřování Česka v rámci EU, aby nás podpořili. Můžete tak učinit nejlépe pravidelným měsíčním příspěvkem, ale i jednorázovou platbou. Společně to dokážeme.
4 213 Kč

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Česko se vstupem do Evropské unie zavázalo podnikat kroky k tomu, aby bylo co nejdříve připraveno přijmout společnou měnu euro. Usnesení vlády č. 1059/2014 doporučilo členům vlády napomáhat vytváření příznivých podmínek pro vstup Česka do eurozóny a zaměřovat tímto směrem strategické vládní dokumenty. Jelikož se nám však postup našich vlád v tomto směru zdá liknavý, založili jsme Euro v Česku, z.s.
Euro v Česku je nezávislou neziskovou občanskou iniciativou, jejímž cílem je připravit Česko na přijetí eura. Pořádáme besedy s občany v obcích napříč celou republikou, natáčíme rozhovory s tuzemskými i zahraničními odborníky, debatujeme s politiky, děláme analýzy, publikujeme články a vedeme intenzivní kampaň na sociálních sítích. To vše proto, abychom vyvrátili strach Čechů z eura, pramenící často z nedostatku informací a šířených lží. Podařilo se nám získat desítky spolupracovníků ze všech koutů naší země a oslovit tisíce sledujících. I díky tomu byla podpora eura v posledním průzkumu veřejného mínění mezi Čechy nejvyšší za posledních 5 let.
Letos jsme k tomu založili Think tank jako ideovou pracovní skupinou složenou z příznivců přijetí eura z řad politiků, zástupců českého byznysu, odborníků a ekonomů, která má vládě poskytnout podporu a konkrétní doporučení vedoucí ke zlepšení přípravy Česka na přijetí eura a vytvářet konstruktivní oponenturu vůči výstupům ministerstva financí a České národní banky. Následně chceme navázat vytvořením České euroskupiny, která bude diskusní platformou pro dialog mezi příznivci a odpůrci eura a zároveň mezi zástupci všech politických subjektů, podnikatelské sféry a občanské společnosti s cílem definovat za jakých podmínek a kdy by bylo pro nás vhodné přijmout euro. Zároveň budeme i nadále pokračovat v besedách s občany, natáčení rozhovorů, intenzivní kampani a dalších rozjetých aktivitách. Prosadíme, aby termín přijetí eura stanovila už příští vláda.
Naše činnost si žádá hodně úsilí a odhodlání, intenzivní práci a často i odvahu. Naši lidé euru věnují svůj volný čas a prostředky a to dokonce i za cenu toho, že se vzdali svého soukromí a riskují často až v nepřátelském prostředí, které vytvořili nezodpovědní politici. Bez finančních příspěvků dárců a podporovatelů však naší aktivitu nebudeme schopni dále rozvíjet. Proto vyzýváme všechny zastánce přijetí eura, kteří chtějí lepší politické i ekonomické směřování Česka v rámci EU, aby nás podpořili. Můžete tak učinit nejlépe pravidelným měsíčním příspěvkem, ale i jednorázovou platbou. Společně to dokážeme. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Euro v Česku vydalo výroční zprávu. Dočtete se v ní, co vše jsme v uplynulém roce dokázali, kolik nás to stálo, kdo to platil a co chystáme na letošek.

Za 16 měsíců naší činnosti se podařilo dosáhnout velkých úspěchů. Založili jsme občanskou iniciativu s rostoucí základnou, zajistili jsme jí po technické i organizační stránce a navázali spolupráci s významnými osobnostmi české politické i ekonomické sféry. Podařilo se nám zahájit restart národní debaty o přijetí eura prostřednictvím uspořádání prvních besed o euru s občany přímo v jejich obcích napříč Českem. Další budou následovat po odeznění COVID19. Natočili jsme zajímavé rozhovory s českými i slovenskými odborníky, které jsme publikovali na našem webu, všech našich sociálních sítích: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin a kanálech Youtube a Anchor. Vydali jsme několik analytických dokumentů a publikovali řadu článků. Máme desítky spolupracovníků, tisíce sledujících a dosah v řádu desítek tisíců. Stali jsme se tak největší čistě pro eurovou iniciativou v Česku. 

Díky naší intenzivní práci jsme se rychle etablovali ve veřejném prostoru a stali se důvěryhodnými a kredibilními partnery. Máme schůzky s politiky, byznysmeny i ekonomy a jsme zváni do debat či ke spolupráci. Podařilo se zahájit komunikaci s většinou politických subjektů a u některých z nich téma euro posunout. Dokonce se už také objevila první koalice, která ve sněmovních volbách 2021 otevřeně podpoří přijetí eura. Jsme v kontaktu se zástupci veřejné správy. Máme spolupracovníky i v zahraničí a daří se sdílet zkušenosti s eurem z jejich zemí. Veřejné mínění pro euro v Česku roste a je nejvyšší za posledních pět let. 

Do roku 2021 vstupujeme s novým projektem “Připravíme Česko na přijetí eura”. Pro jeho implementaci jsme připravili reorganizaci naší struktury, která nás významně posílí. Od nového roku vstoupí v platnost nové stanovy, které zakládají nové kolektivní orgány a další organizační jednotky. V souvislosti s tím zahájíme aktivní nábor nových členů. Zároveň vytvoříme dvě ideové platformy: Za prvé Českou euroskupinu, jako diskusní platformu pro dialog mezi příznivci a odpůrci eura a zároveň mezi zástupci všech sněmovních politických subjektů, zástupců byznysu a občanské společnosti s cílem definovat za jakých podmínek a kdy by bylo pro Česko vhodné přijmout euro. Za druhé Think tank složený z příznivců přijetí eura z řad politiků, zástupců podnikatelského sektoru a ekonomů, který bude vytvářet oponenturu vůči výstupům ministerstva financí a České národní banky a formulovat konkrétní doporučení vládě. Současně budeme pokračovat v besedách s občany, kterých je nyní připraveno 12, a další budou přibývat. Budeme i nadále natáčet rozhovory s odborníky a politiky, mezi kterými bude např. Chorvatská velvyslankyně v Česku nebo slovenský ministr financí.

Máme i další nápady a projekty. Naším cílem je stát se zastřešující pro eurovou organizací, která poskytne podporu a platformu politickým subjektům, podnikatelskému sektoru a občanským organizacím pro dialog a konstruktivní práci. Zatím se nám však nepodařilo sehnat dostatečné finanční prostředky na pokrytí veškeré plánované činnosti. Tato skutečnost významným způsobem zpomaluje postup a rozvoj celé iniciativy a ohrožuje její samotnou existenci. Absenci prostředků kompenzoval předseda naší iniciativy Michael Pascal Večeř vlastními penězi, tato situace je však neudržitelná. Proto se v roce 2021 zaměříme i na hledání sponzorů a dárců, kteří mají zájem, aby Česko přijalo euro co nejdříve.

Celou zprávu si můžete stáhnout přímo zde nebo na eurovcesku.eu/dokumenty, kde najdete i naše další publikace.

Založení projektu