P-centrum, spolek


Děti, mládež, rodina

Terapie, které pomáhají

Již téměř 30 let poskytujeme služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství či léčby a doléčování závislostí.

vybíráme od 11.1.2021

Další terapie může proběhnout i díky Vám

800 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
P-centrum, spolek je organizací, která již téměř 30 let poskytuje služby v oblasti prevence,
péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. 

Naše centrum se skládá z několika služeb. První službou je Poradna pro alkoholové a jiné závislosti. Ta nabízí poradenství lidem ohroženým návykovým chováním i ambulantní léčebný program pro osoby závislé. Každoročně naši terapeuti poskytnou téměř 2000 hodin individuální terapie a téměř 90 hodin párových terapií.

Klienti po absolvované léčbě drogových závislostí se obrací na Doléčovací centrum. To nabízí několikaměsíční program, který zahrnuje práci s jednotlivcem, i práci skupinovou. Desítkám lidí tak každý rok naši terapeuti poskytují více než 500 hodin individuální terapie, během které svým klientům pomáhají nacházet cestu v životě bez závislosti a zvládat nároky každodenního života bez návykových látek a hazardní hry.

Centrum primární prevence se zaměřuje na realizaci programů primární protidrogové prevence pro školy. Každoročně se téměř 4 000 dětí během našich lekcí dozví, jak fungují vztahy ve skupině a jak je posilovat, co je a jak vzniká závislost či jak bezpečně používat sociální sítě.

V Rodinném centru U Mloka se zaměřujeme na podporu rodin s dětmi, které potřebují pomoc ve vztahových a výchovných oblastech. Pomáháme tak dětem, které to mají v životě těžké a rodičům ve složitých situacích najít východisko pro sebe i jejich děti. Naši terapeuti tak bezplatně poskytují pomoc s narušenými vztahy či nastavením komunikace uvnitř rodiny, čímž pomáhají pomalu rozplétat složitou rodinnou situaci. Pozitivní změny uvnitř rodiny pak často vedou ke zlepšení komunikace i vztahů s okolím, které jsou mnohdy konfliktní.

Našimi službami se snažíme vytvářet zdravé okolí. Ať už šířením osvěty a poskytováním informací
v rámci programů pro školy, pomocí lidem se závislostmi nehledat útěchu na dně sklenice či
prací s rodinou vytvářet příznivé prostředí pro vývoj dítěte. Pomáhejte s námi i vy.
I díky vaší podpoře můžeme pomáhat druhým, a tím měnit třeba i vaše okolí k lepšímu
.

Děkujeme za to, že nás podporujete v práci, která dává smysl a mění lidské příběhy.

S úctou Vaše P-centrum
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu