P-centrum, spolek


Děti, mládež, rodina

Terapie, které pomáhají

Již více než 25 let pomáháme dětem, které to mají v životě těžké a rodičům ve složitých situacích najít východisko pro sebe i jejich děti. Bezplatně v našem Rodinném centru U Mloka poskytujeme socioterapeutické dílny pro děti, pomoc rodičům s výchovou a vzděláváním či mediační služby.

vybíráme od 11.1.2021

Další terapie může proběhnout i díky Vám

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
P-centrum, spolek je organizace, která již více než 25 let pomáhá v oblastech prevence, péče
o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Rodinné centrum U Mloka tvoří
jednu ze součástí naší organizace. Právě v souvislosti se zajištěním činnosti centra, jehož pracovníci pomáhají rodinám překlenout obtížnou životní situaci, dlouhodobě bojujeme s nedostatkem financí. Pomůžete nám prosím získat finance na rozvoj terapeutických konzultací a poradenství pro děti a jejich rodiče?

Posláním Rodinného centra U Mloka je cíleně a aktivně podporovat rodiny s dětmi nacházející
se v nepříznivé životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami
. Naši terapeuti tak bezplatně poskytují pomoc s narušenými vztahy či nastavením komunikace uvnitř rodiny, čímž pomáhají pomalu rozplétat složitou rodinnou situaci. Pozitivní změny uvnitř rodiny pak často vedou ke zlepšení komunikace i vztahů s okolím, které jsou mnohdy konfliktní.

Základní potřebou dětí je potřeba někam patřit a vnímat svět jako bezpečné místo. Děti, které navštěvují Rodinné centrum U Mloka, tyto potřeby nemají nasyceny a vykazují známky selhávání doma, mezi vrstevníky i ve škole. Bezpečný prostor jim nabízíme v socioterapeutickém Klubu.
Zde se děti učí o sobě, druhých, světě kolem nás a mnohdy nalézají i nová přátelství.

Jsme oporou při rozpadu rodiny. Pomáháme dětem se školními obtížemi. Ročně poskytneme pomoc více než dvěma stovkám rodičům a dětem. Pomáhejte s námi i Vy. Díky Vaší pomoci můžeme dávat příběhům šťastné konce.

Děkujeme za to, že nás podporujete v práci, která dává smysl a mění lidské příběhy.

S úctou Vaše P-centrum
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu