S.T.O.P., z. s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Učitel a kamarád 2v1

Budoucí dráhu dětí velkou měrou ovlivňuje škola a jejich prostředí. Existují chytré a šikovné děti, které však v rodině nemají nikoho, kdo by jim pomohl, a proto ve škole často selhávají. Tento projekt dává těmto školákům šanci na lepší budoucnost – dětem totiž bezplatně pomáháme s přípravou do školy. Díky vybrané částce budeme moci zapojit 15 dobrovolníků, kteří budou pomáhat dětem s přípravou do školy přímo u nich doma, a vybavíme je potřebnými pomůckami.

vybíráme od 16.12.2020

Vyrovnejte šance dětí z chudých rodin.

Díky vybrané částce budeme moci zapojit 15 dobrovolníků, kteří budou pomáhat dětem s přípravou do školy přímo u nich doma, a vybavíme je potřebnými pomůckami.
65 850 Kč
vybráno 132 % z 50 000 Kč

přispělo

97 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Doučování dětí je realizováno za pomoci vyškolených dobrovolníků, kteří docházejí přímo do rodin. Zde se s dětmi připravují podle individuálního plánu do školy, vysvětlují jim učivo, kterému děti ve škole neporozuměly, na přípravě dětí spolupracují s rodiči a učiteli, kladou důraz na zapojení rodičů do školní přípravy dítěte, k hodnocení dětí využívají motivační prostředky a součástí práce dobrovolníka jsou také volnočasové aktivity s dítětem zaměřené na vzdělávání.  Dobrovolník se pro dítě stává kamarádem, který jej ovlivňuje i v sociální rovině.
Dobrovolník se pro rodinu stává pozitivním vzorem jednak tím, že pomáhá s výukou a výchovou dítěte, a ovlivňuje celou rodinu svým přístupem a kontaktem s jiným sociálním prostředím. Dobrovolníci jsou nejčastěji z řad studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, jako dobrovolníci se stále častěji zapojují také lidé produktivního věku.
Současná situace ovlivněná epidemií COVID-19, klade na rodiny s dětmi vyšší nároky v oblasti vzdělávání a zapojení rodičů do samotné výuky. Cílová skupina projektu je nastavenými procesy distanční výuky nejvíce zasažena. V praxi jsme si ověřili, že dokážeme pomoci i rodinám, které nemají technické zázemí. Dokážeme i tyto rodiny propojovat se školou a být jim nápomocni s vysvětlením učiva. 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.