Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Darujme vzdělání indickým školákům (původní)

I jeden obyčejný člověk může „změnit svět“, ale musí k tomu dostat příležitost. A tou může být kvalitní vzdělání, které pomáhá lidem získat lepší práci a tím dává možnost postarat se o sebe a své blízké. 350 dětí v odlehlé venkovské oblasti v severovýchodní Indii studuje jen díky pomoci mnoha dobrých lidí. Naše organizace SADBA jim každoročně zasílá příspěvek na školné, ale i přes naší snahu se nám letos nepodařilo vybrat potřebnou částku k jejich studiu. Proto se obracíme na vás s prosbou o pomoc. Připojte se k nám a darujte těmto dětem vzdělání a naději na lepší budoucnost.

vybíráme od 30.11.2020

Darujme vzdělání indickým školákům

I jeden obyčejný člověk může „změnit svět“. Organizace SADBA podporuje 350 žáků. Příspěvkem na školné, který činí 550 Kč pomůžete jednomu z nich dále studovat.
104 450 Kč
vybráno 54 % z 192 500 Kč

přispělo

62 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Organizace SADBA podporuje 350 žáků. Příspěvkem na školné, který činí 550 Kč pomůžete jednomu z nich dále studovat. 


Věděli jste, že český rodák, misionář Jan Med v Indii zakládal ve venkovských oblastech školy, aby se tamní děti, které nikdy do školy nechodily, naučily číst a psát? Mnoha Indy je považován za svatého muže, protože nezištně pomáhal mnoha lidem z různých kmenů, kultur a náboženství a má obrovský podíl na vzniku školského systému v severovýchodní Indii. Jeho snahou bylo rozšířit vzdělání mezi lidmi z nedostupných hor bez potlačení místních tradic, kultury a jazyka. Do těchto těžko dostupných oblastí se dostával na svém oblíbeném skútru. Dožil se úctyhodných 94 let, z nichž většinu prožil právě v Indii, jež se stala jeho druhým domovem.

Na jeho odkaz navazuje organizace SADBA ve spolupráci s indickou organizací Bosco Mangaal, která působí přímo v této oblasti, vyhledává rodiny v nouzi a zprostředkovává jim příspěvek na školné. Naší snahou je pomoci dětem, aby mohly chodit do školy a nemusely pracovat v nízkém věku. Hlavním zdrojem obživy mnoha rodin je krom práce na poli také pouliční prodej, který ale nepřináší stabilní výdělky. Mnoho rodin se zvláště teď, v době pandemie, ocitá v tísni. Kvalitní vzdělání jim pomůže vymanit se z chudoby a otevře jim cestu k více pracovním příležitostem.

SADBA dlouhodobě působí v severovýchodní Indii. Dříve do této oblasti vysílala dobrovolníky, kteří učili na školách a věnovali se dětem ve volném čase.
Výše zmíněný projekt na podporu vzdělávání, v rámci kterého přispíváme dětem na školné, vznikl na základě dobré spolupráce s organizací Bosco Mangaal.
Nově se zaměřujeme i na pedagogy, kterým hradíme vzdělávací kurzy, protože bez kvalitních pedagogů získají žáci jen obtížně dobré vzdělání. Jen kvalifikovaný pedagog dokáže děti lépe zaujmout a připravit je tak k dalšímu studiu a pomoci nasměrovat je k životnímu povolání.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Krásné narozeniny, Jani ♥️ Díky za každého takového člověka, jako jsi Ty - se srdcem na pravém místě...

Věra Fialová
550 Kč

Pro Janu Jeklovou: Všechno nejlepší k narozeninám, Janičko😙. Díky Bohu za tvé krásné srdce.

Hana Školoudová
1 100 Kč

S Otcem Medem jsem se už bohužel v SV Indii o 2 roky minul, ale viděl jsem některé školy, které založil, a potkal se s lidmi, kteří ho osobně znali. Salesiáni tu dělají úžasnou práci!

Jiří Záleský
550 Kč

Bola som tam. Toto neuveriteľné dielo som mala možnosť vidieť na vlastné oči. Má to zmysel!

Janka Jurigová
2 200 Kč

Ať se pořadí vybrat a podpořit tak školáky! 🙂

Šárka

Ať se daří! 🧡

Jarmila Žilková
1 100 Kč

Indie je moje milovaná země a jako učitelka vzdělání dětí ráda podpořím.

Kristinka Válková
250 Kč