Charita Olomouc


Děti, mládež, rodina

Sbírka svatého Mikuláše

Mikuláš se lidem do paměti zapsal jako člověk, který pomáhá. Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost. (Benedikt XVI.)

vybíráme od 26.11.2020

Sbírka svatého Mikuláše

Charita Olomouc vede sbírku s názvem Sbírka svatého Mikuláše, která v rámci přímé pomoci dlouhodobě pomáhá lidem a rodinám v nouzi.
83 450 Kč

přispělo

46 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Paní Marie se na Charitu obrátila ve velmi těžké životní situaci. Jen půl roku po smrti manžela se při návštěvě u lékaře dozvěděla závažnou zdravotní diagnózu. Její zdravotní i psychický stav se začal zhoršovat, po velmi krátké době byla nucena přestat pracovat. Paní Marie žije se svojí patnáctiletou dcerou v pronajatém bytě. Vše se odehrávalo v období, kdy měla dcera nastoupit na střední školu. V rodině došlo k poklesu příjmu, který nyní stačil pouze na zaplacení nezbytných výdajů spojených s bydlením a základními potřebami. Ze sbírky svatého Mikuláše Charita zaplatila dceři celoroční jízdenku na dojíždění do školy, uhradila výdaje spojené s nástupem na střední školu a poskytla materiální pomoc ve formě potravin a drogerie.   

Podobně jsme ze Sbírky sv. Mikuláše pomohli více než 40 dalším rodinám a matkám, které se na nás loňského roku obracely o pomoc. Společnost je stále poznamenaná krizovými opatřeními, jejichž důsledky se začínají naplno projevovat právě dnes. Vzhledem ke zvýšení cen energií, potravin a služeb se do tísně dostávají rodiny, které doposud sice žily velmi skromně, ale dokázaly uhradit základní potřeby jako bydlení, jídlo, energie. Nyní se už ale ocitají za hranicí svých možností.

Právě pro tyto rodiny jsou určeny prostředky ze Sbírky sv. Mikuláše. Děkujeme za všechny vaše dary, které odpovědně a účelně využíváme k opravdové pomoci v nouzi!


Svatý Mikuláš

Narodil se do bohaté křesťanské rodiny v řeckém Patrasu kolem r. 280. Již v mladém věku zdědil velké jmění, ze kterého štědře rozdával chudým. Kolem r. 300 se stal biskupem v Myře v tehdejší Lykii (dnes Turecko). Zemřel kolem r. 350. Lidé jej začali uctívat jako svatého ihned po jeho smrti, nejprve jen v Myře, poté se kult rozšířil do celé byzantské říše, do Ruska a nakonec i do Evropy. 

Dochovalo se mnoho legend, které nám umožňují pochopit, proč Mikuláš se stal tolik oblíbeným svatým. Ta nejznámější líčí, jak zchudlý a zadlužený šlechtic z města, kde Mikuláš žil, chtěl ze zoufalství poslat své tři dcery vydělávat do nevěstince. Mikuláš se o jeho úmyslu dozvěděl a rozhodl se dívky před tímto osudem uchránit. V noci se tajně přikradl k jejich domu, vhodil oknem dovnitř pytlík zlaťáků a utekl. Další noc to zopakoval a stejně tak i potřetí. Tak nakonec měla každá z dcer své věno a mohla se vdát. Dlé této a podobných legend bývá sv. Mikuláš zobrazován se třemi zlatými koulemi, symbolickými pytlíky zlaťáků.
Další legendy vyprávějí o utišení bouře a zachráněných námořnících nebo o záchraně tří mužů nespravedlivě odsouzených na smrt. Od těch je jen krůček k legendě o vzkříšení tří zabitých chlapců, a tak se zrodil i Mikulášův patronát nad dětmi, jenž nakonec dospěl až do podoby Santa Clause.

Dnes bychom Mikuláše nazvali "hrdinou všedního dne". Vnímal potřebné kolem sebe a jeho láska k lidem jej vedla ke konkrétním činům.

Máte-li také vy dostatek, věnujte pár mincí na pomoc chudším. 
Staňte se na chvíli dobrým Mikulášem!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

pro potřebné

Dárce
2 000 Kč

pro potřebné

Dárce
1 500 Kč

Výjimečné situace žádají výjimečné množství spolupráce.

Dárce

Pro radostnejsi svatky

Dárce
450 Kč