Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.


Životní prostředí Vzdělávání a výzkum

Pomozte uzdravit naše zemědělství!

Staňte se součástí projektu, který pomáhá uzdravit naše zemědělství! Jak? Podpořte FARMÁŘSKOU ŠKOLU- unikátní vzdělávání, které chce vychovávat nové ekologické a biodynamické zemědělce. Farmářská škola usiluje o znovuoživení půdy, trvale udržitelné postupy, důstojné zacházení se zvířaty v souladu s jejich potřebami a obnovení života na venkově. Buďte u toho a přispějte ke změně!

vybíráme od 18.11.2020

Pomozte uzdravit naše zemědělství!

Staňte se součástí projektu, který pomáhá uzdravit naše zemědělství! Jak? Podpořte FARMÁŘSKOU ŠKOLU- unikátní vzdělávání, které chce vychovávat nové ekologické a biodynamické zemědělce. Farmářská škola usiluje o znovuoživení půdy, trvale udržitelné postupy, důstojné zacházení se zvířaty v souladu s jejich potřebami a obnovení života na venkově. Buďte u toho a přispějte ke změně!
3 830 Kč

přispělo

7 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Ekologické zemědělství se rozhodujícím způsobem podílí na celosvětové potravinové bezpečnosti, ochraně klimatu a přírody. Chrání přirozenou rozmanitost rostlin i zvířat, poskytuje zdravé jídlo pro člověka a udržitelně se stará o naši krajinu. Předpokladem úspěšného ekologického zemědělství jsou ekologičtí zemědělci se zemědělskými, ekologickými a ekonomickými dovednostmi a znalostmi.

Mladá generace zemědělců je dnes zapotřebí, aby posílila stávající ekologické statky a uměla nové ekologicky hospodařící podniky zakládat. Mladí vzdělaní lidé jsou základem silného a udržitelného ekologického zemědělství. Proto musí mít zemědělci dostatečné teoretické a praktické zkušenosti v ekologickém zemědělství, aby byli schopni čelit výzvám, které v sobě ekologické hospodaření nese. Státní vzdělávání se bohužel zaměřuje jen na výuku konvenčního zemědělství. Znalosti o ekologickém a biodynamickém zemědělství jsou ve studijních plánech státních škol učeny jen okrajově. Farmářská škola chce kvalitní školení v ekologii umožnit, a to i tam, kde není k dispozici žádné nebo nedostatečné státní financování. Velká část našich nákladů na školení není veřejně hrazena.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu