Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.


Senioři Filantropie a dobrovolnictví

Podpořte dobrovolnictví v plzeňském TOTEMu

Svými příspěvky pomůžete neziskové organizaci TOTEM z.s. zajistit prostor na profesionální práci s dobrovolníky. Dobrovolníci podporují seniory v domácnostech, samoživitele, rodiny v nouzi či osaměle žijící občany Plzně, stejně jako klienty v nemocnicích, pobytových zařízeních či v aktivitách našich poboček. V krizových dobách jsme pro město Plzeň důležitým partnerem při řešení situace, ať už se jedná o pandemii (2020), registrace na očkování (2021) či pomoc uprchlíkům z Ukrajiny (2022). Naši dobrovolníci zde všude umí plnohodnotně a láskyplně pomoci. Pomáhejte s námi - svým darem nám umožníte podpořit stovky lidí ve svém okolí.

vybíráme od 10.11.2020
Ať není v nouzi nikdo sám - díky Vám.
109 352 Kč

přispělo

40 lidí
zabezpečeno Darujme.cz

Váš příspěvek bude využit transparentně, neztratí se ani koruna. Podpořte svým darem:


 • pracovní čas na přípravu a zaškolení dobrovolníků
 • "průvodcování" dobrovolníka koordinátorem po celou dobu jeho dobrovolnické činnosti
 • průběžnou podporu kontaktních osob v organizacích, kam jsou dobrovolníci vysíláni
 • odbornou přípravu pro práci s dětmi (psycholog, speciální pedagog a další odborníci)
 • poplatky za pojištění pro každého registrovaného dobrovolníka
 • pracovní čas operátorů nezbytných pro každodenní chod krizové linky
 • další vzdělávání a sdílení praxe mezi dobrovolnickými centry
 • propagaci dobrovolnictví a nábory na školách
 • nezbytné náklady na technické vybavení a zázemí (kancelář, klubovna, společenská místnost pro školení a setkávání)
🍀 Pro udržitelnou podporu a plánované dárcovství, prosíme o zvážení měsíčního příspěvku. Opakovanou podporou nám pomůžete nejvíce. A je to jako Netflix - ani si to nevšimnete. My ano.

TOTEMové dobrovolnictví v číslech:

 • první dobrovolníci stáli v roce 1999 u zrodu centra TOTEM z.s.,
 • region podpořilo za 20 let více jak 2000 dobrovolníků,
 • věkové rozpětí dobrobrovolníků je 15-91 let,
 • v roce 2022 bylo aktivních 560 dobrovolníků, z toho 169 seniorů,
 • podpořeno bylo 70 organizací a projektů v regionu (zdravotnická a sociální zařízení, obecně prospěšné neziskové organizace, vzdělávací, kulturní a ekologické projekty),
 • v nouzovém stavu  na jaře 2020 se do pomoci Plzeňanům zapojilo 260 dobrovolníků a vyřešili více než 3600 klientských požadavků na nákupy, donášky léků, venčení pejsků či doprovody k lékaři a pomáhali při distanční výuce doučovat více než 50 dětí z rodin v nouzi,
 • na pomoc osamělým občanům v nouzi jsme reagovali zavedením stálé telefonické linky MOSTY, kterou od léta 2020 využilo 1403 klientů a pomáhalo jim 110 dobrovolníků; linka je aktivní kontinuálně a stále propojuje občany v krizové situaci s dobrovolníky.
 • v roce 2021 jsme více jak 6 měsíců operovali na call lince k očkování - 2581 seniorů by se bez naší pomoci nezvládlo na jaře zaregistrovat a 146 z nich by bez pomoci našich dobrovolníků na místo očkování samo nedorazilo.
 • pomáháme i při pomoci běžencům z Ukrajiny - angažovali jsme se s doborovolníky na KACPU a s Plzeňským krajem spolupracuje na zajištění provozu ubytovny v Čechově ulici, kde máme na starost adaptaci 80 dětí a mládežníků a 80 dospělých, převážně maminek a babiček
Pomáhá každá darovaná částka. 

Děkujeme za dary i za sdílení výzvy.


#dobrovolnictví #totemplzeň #pomáhejtesnámi
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

💝 Jsme dojatí. Štědré úterý se překlopilo ve štědrý prosinec. Kromě desítek příspěvků od našich podporovatelů se nám sešly i dary ze zaměstnaneckých sbírek -  celkem 6.000 korun nám přispěli pracovníci plzeňských poboček České správy sociálního zabezpečení a úžasných 10.000 korun vynesla zaměstnanecká tombola našeho dlouholetého podporovatele hotelu ibis Plzeň. 

🌞 Velmi si podpory vás všech vážíme!

#PomáhejteSnámi #TotemProPlzeň #DobrovolnictvíVPlzni #PodporujemeRodiny   #PomáhámeSeniorům  #PlzeňskýPatriot #ZaměstnaneckáFilantropie #CSR


Hotel ibis Plzeň podporuje TOTEM z.s. už několik let a to mnoha různými způsoby. Letos nám například přispěli na tuto naši výzvu díky zaměstnanecké sbírce.

Každoročně pořádají v ibisu vánoční tombolu pro zaměstnance a tentokrát se rozhodli, že celý výtěžek ve výši 10.000 Kč poputuje do TOTEMu.

Moc děkujeme!

Více zde: https://www.hotelibisplzen.cz/cz/blog/ibis-v-case-vanocnim.html
Jsme rádi, když do TOTEMu docházejí inspirativní a kreativní bytosti jako je Iveta Vitková. Mimo svoji vlastní práci pomáhá naše seniorské klienty vzdělávat se, v krizové době natáčí videa, jak vše co nejlépe zvládnout a ještě si najde čas a tvoří Radost. Tak se totiž jmenuje její autorský kalendář na příští rok - RADOST 2021. Část výtěžku z prodeje jsme dostali právě na tuto dárcovskou výzvu. DĚKUJEME!
Díky připojení se k celosvětové kampani #GivingTuesday jsme za jediný den získali nebo máme přislíbeny dary ve výši lehce přesahující 10.000 Kč.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili!Zaregistrovali jsme naši dárcovskou výzvu v rámci kampaně #GivingTuesdayCZ.

"Štědré úterý" letos vyšlo na dnešní den - 1. prosince 2020. Miliony lidí po celém světe posílají finanční dary vybraným projektům. Částka darovaná v tento den se přičte ke všem darům v celé České republice a pak i na celé zeměkouli. Loni to byly celosvětově skoro dvě miliardy dolarů. Za jeden jediný den. Že se v tom oceánu stokorunová kapka ztratí? Slibujeme, že neztratí!

 • 100 Kč nás stojí pojištění dobrovolníka na 4 měsíce
 • 200 Kč nám uhradí hodinu s lektorem pro účastníky DOBRODĚNÍ
 • 300 Kč stojí hodina speciálního metodického vedení dobrovolníků
Do dnešního dne jsme vstupovali s částkou 3650 Kč od 7 dárců, kteří poslali svůj příspěvek ještě v listopadu. V zítřejší aktualitě dáme vědět, kolik se nám podařilo vybrat díky kampani Giving Tuesday.

VÁŽÍME SI KAŽDÉHO PŘÍSPĚVKU.Založení projektu

Zdravím ze Sony DADC Czech Republic s. r. o. a posílám příspěvek od našich skvělých zaměstnanců :)

Zuzana Jenčíková
55 000 Kč

Přeji mnoho zdaru !

Petr Tichý
1 000 Kč

Pozdrav a poděkování od všech v Ibisu :)

Linda Schneiderwindova
10 000 Kč

Moc děkuji za spolupráci při našich závodech Pilsen Trail, těším se na Vás ve zdravějším prostředí na čerstvém vzduchu a moc oceňuji práci týmu Totem.
Honza

Jan Hasman
500 Kč