Otevřená data o klimatu, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

Fakta o klimatu

Jsme tým nezávislých expertů a expertek, který usiluje o to, aby diskuze v naší zemi o klimatických změnách byla věcná, kultivovaná a založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech. Jsme Fakta o klimatu.

vybíráme od 26.10.2020

Podpořte Fakta o klimatu

920 800 Kč

přispělo

314 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Abychom mohli v naší práci pokračovat a všechny naše materiály dávat všem i nadále k dispozici zdarma, potřebujeme vaši podporu.

Jakým způsobem pracujeme

Dat o klimatické změně z různých měření je k dispozici hodně, co však často chybí, je někdo, kdo se v nich orientuje, umí je prezentovat srozumitelně a v širších souvislostech – a také dokáže vyzdvihnout, co je klíčové pro další kroky. Každý náš výstup je proto výsledkem spolupráce týmu lidí s různou expertizou

Kromě jasnosti a přehlednosti se při své práci snažíme také o konzistentní, transparentní a nestranný přístup: tedy stejný design, důsledné uvádění zdrojů a výsledek, který může vzít a v argumentaci použít úplně kdokoli.

Na co se zaměřujeme v současnosti: 

  • Transformace energetiky v ČR a modelování jak může vypadat v budoucnu.
  • Informace o aktualizaci klíčových vládních dokumentů jako je Státní energetická koncepce nebo Politika ochrany klimatu.
  • Nadále usilujeme o srozumitelnou komunikaci klimatické změny. 
  • Přibližujeme veřejnosti komplexní a složitá témata mezi něž patří dekarbonizace průmyslu či dopravy.
  • V podcastu 2050 přinášíme rozhovory s odborníky a odbornicemi na klíčová témata týkající se změny klimatu.
  • Vytváříme publikace a výukové materiály jako Atlas klimatické změny.

Jaká data používáme

Při své práci stavíme na datových podkladech důvěryhodných českých i mezinárodních vědeckých institucí (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné).

Kdo používá naše výstupy

Naše infografiky se pravidelně objevují v českých médiích, policy paperech nebo výukových materiálech. Zde je pár příkladů, kdo s našimi výstupy dále pracuje.

  • Poskytujeme komentáře k aktuálnímu dění novinářům a novinářkám, naši analytici opakovaně vystupují v rozhlase i v televizi. 
  • Děláme analýzy pro think tanky českých politických stran.
  • Poskytujeme konzultace ke klimatické změně v Senátu ČR, ale například také českým firmám.
  • Naše grafiky se objevují v desítkách přednášek na univerzitách v ČR.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu