Otevřená data o klimatu, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

Fakta o klimatu

Jsme tým nezávislých expertů, který usiluje o to, aby diskuze v naší zemi o klimatických změnách byla věcná, kultivovaná a založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech. Jsme Fakta o klimatu.

vybíráme od 26.10.2020

Podpořte Fakta o klimatu

913 918 Kč

přispělo

313 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Abychom mohli ve své práci pokračovat a všechny naše materiály dávat všem i nadále k dispozici zdarma, potřebujeme vaši podporu.

Proč vás žádáme o dar právě teď?

Protože právě teď nám svým darem pomůžete dvojnásob.
Máme již druhým rokem spolupráci se společností Miton, která  nám přislíbila, že letošní příspěvky od drobných dárců navýší o stejně velkou částku, a to až do výše 1 000 000 Kč. Proto nám každou poslanou pětistovkou do konce roku vlastně dáte hned dvě.

Jakým způsobem pracujeme

Dat o klimatické změně z různých měření je k dispozici hodně, co však často chybí, je někdo, kdo se v nich orientuje, umí je prezentovat srozumitelně a v širších souvislostech – a také dokáže vyzdvihnout, co je klíčové pro další kroky. Každý náš výstup je proto výsledkem spolupráce týmu lidí s různou expertizou, celý proces vzniku má jasně daná pravidla.

Kromě jasnosti a přehlednosti se při své práci snažíme také o konzistentní, transparentní a nestranný přístup: tedy stejný design, důsledné uvádění zdrojů a výsledek, který může vzít a v argumentaci použít úplně kdokoli.

Jaká data používáme

Při své práci stavíme na datových podkladech důvěryhodných českých i mezinárodních vědeckých institucí (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné).

Kdo používá naše výstupy

Naše infografiky se pravidelně objevují v českých médiích, policy paperech nebo výukových materiálech. Zde je pár příkladů, kdo s našimi výstupy dále pracuje.

 • Poskytujeme komentáře k aktuálnímu dění novinářům, naši analytici opakovaně vystupují v rozhlase i v televizi. 
 • Děláme analýzy pro think tanky českých politických stran.
 • Poskytujeme konzultace ke klimatické změně v Senátu ČR, ale například také českým firmám.
 • Vytváříme výukové materiály jako Atlas klimatické změny pro SŠ.
 • Naše grafiky se objevují v desítkách přednášek na univerzitách v ČR.
 • Na Seznam Zprávy vyšla série článků k našemu podcastu 2050, naše materiály se objevují také v klimatickém speciálu Aktuálně.cz Planeta v nouzi.
 • Naše materiály použil Člověk v tísni ve svém online kurzu pro pedagogy.

Na co se zaměřujeme v roce 2023: 

 • Transformace energetiky v ČR a modelování jak může vypadat v budoucnu.
 • Informace o aktualizaci klíčových vládních dokumentů jako je Státní energetická koncepce nebo Politika ochrany klimatu.
 • Nadále usilujeme o srozumitelnou komunikaci klimatické změny a snažíme se šířit osvětu, jak vhodně mluvit o aktuálních tématech, jako jsou třeba vlny veder.
 • Přibližujeme veřejnosti a srozumitelně vysvětlujeme komplexní a složitá témata mezi něž patří dekarbonizace průmyslu či dopravy.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu