NESEHNUTÍ


Osvěta a poskytování informací Lidská práva

Nezapomeňme na Bělarus / Не будем забывать о Беларуси

***Rusky níže / русский ниже*** V Bělarusi stále probíhá boj za svobodnou občanskou společnost a spravedlivé volby. Přestože demonstrace na podporu svobodné Bělarusi měly velkou odezvu, v aktuální epidemiologické situaci je pozornost médií upřena jinam. Pomozte nám, aby se na tento boj nezapomnělo.

vybíráme od 26.10.2020
35 123 Kč
vybráno 100 % z 35 000 Kč

přispělo

68 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Klečeli jsme podél plotu asi tři hodiny a stále přiváděli víc a víc lidí. Když někdo prosil o vodu nebo možnost dojít si na záchod, dostal jen rány obuškem.
Protesty proti nesvobodným volbám v Bělarusi stále pokračují. Pozornost médií se však aktuálně točí převážně kolem pandemie koronaviru. Je to pochopitelné, koronavirus se týká nás všech, všichni žijeme v obavách a nejistotě. Ve stejné a ještě větší nejistotě však žijí i občanky a občané Bělarusi. Proto chceme připomenout jejich boj a alespoň symbolicky je podpořit v ulicích Brna i dalších měst. 
Naprosto ztratíte pojem o čase. Klečeli jsme ve stejné pozici tři, možná čtyři hodiny. A celou dobu na nás řvali, že jsme jen zvěř a měli by nás postřílet.
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci samozřejmě nechceme nikoho vystavovat riziku při pořádání demonstrace a shromažďování většího počtu na jednom místě. Ve veřejném prostoru chceme umístit výstavu, prostřednictvím které se kolemjdoucí budou moci seznámit s odvahou občanek i občanů Bělarusi i různorodostí protestů, které se již několik měsíců odehrávají. 
Výstavu nejprve umístíme v ulicích města Brna a následně vyšleme i do dalších měst. 

Peníze vybrané nad rámec cílové částky použijeme k organizaci dalších akcí na podporu Bělarusi a tamních politických vězňů.

______________________________________________________________________
В Беларуси все еще продолжается борьба за свободное гражданское общество и справедливые выборы. И несмотря на то, что демонстрации в поддержку свободной Беларуси имели большой резонанс, в актуальной эпидемиологической ситуации внимание медиа сейчас сосредоточено на другом. Помогите нам сделать так, чтобы белорусские усилия во имя получения свободы и демократии не были забыты. 

Мы стояли на коленях вдоль забора, наверное, три часа и все время приводили все новых и новых людей. Если кто-то просил воды или возможности сходить в туалет, его били дубинкой.
Протесты против несвободных выборов в Беларуси все еще продолжаются. Однако в настоящее время внимание средств массовой информации сосредоточено преимущественно на пандемии коронавируса.  И это понятно, коронавирус касается нас всех, мы все живем в страхе и неопределенности. Но граждане*ки Беларуси живут в такой же и даже большей неуверенности. Поэтому хотим напомнить и хотя бы символически поддержать их стремления к тем же ценностям, за которые в 1989 году Чешская Республика вышла на демонстрации.  
Просто теряешь представление о времени.  Мы стояли на коленях в одном положении три или, может быть, четыре часа. И все это время на нас кричали, что мы просто животные и нас нужно бы пристрелить.
Конечно, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, мы не хотим никого подвергать риску, организовывая демонстрацию и собирая большое количество людей в одном месте. В публичном пространстве мы хотим разместить выставку, благодаря которой прохожие смогут познакомиться с мужеством граждан*ок Беларуси и разнообразием акций протеста, которые проходят уже несколько месяцев.
Сначала мы разместим выставку на улицах города Брно, а затем отправим в другие города.

Деньги, собранные сверх установленной суммы, будут направлены на организацию дальнейших акций в поддержку Беларуси и белорусских политзаключенных. 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Na podporu výstavy o Bílé Rusi.

Dárce
200 Kč

Výstavu i do Prahy, prosím!

Tereza Konrádová
200 Kč