Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Sociálně znevýhodněné skupiny AKTUÁLNĚ - SPOLU PROTI KORONAVIRU

Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru

Podejte pomocnou ruku těm, na které současná krizová situace dopadá nejbolestivěji: seniorům, dlouhodobě nemocným, osobám se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením.

vybíráme od 16.10.2020

Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru

Podejte pomocnou ruku těm, na které současná krizová situace dopadá nejbolestivěji: seniorům, dlouhodobě nemocným, osobám se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením.
93 555 Kč

přispělo

43 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v reakci na druhou vlnu epidemie koronaviru vytvořil nový fond, jehož cílem je pomoci lidem, kteří jsou nejvíce ohrožení současnou situací. Prostředky z fondu budou použity na podporu nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, které poskytují sociální služby: 

  • seniorům 
  • dlouhodobě nemocným
  • osobám se zdravotním postižením 
  • lidem ohroženým sociálním vyloučením (zejména rodinám, které přišly o střechu nad hlavou, lidem bez domova, obětem domácího násilí)

Podpoříte zejména: 
 
  • úhradu mzdových nákladů pracovníků na DPP/DPČ potřebných pro rozšíření kapacit organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti 
  • nákup pomůcek nezbytných pro krizový provoz sociálních služeb (např. ochranné a dezinfekční prostředky, IT technika) 
  • příspěvek na zvýšené výdaje na dopravu (zejména na jednorázové předplacené tankovací karty) 
Děkujeme za Vaši dobrou vůli a ochotu pomáhat. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Více informací o fondu a seznam podpořených organizací najdete na webových stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Rád jsem pomohl.

Martin Churavý
1 000 Kč