Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Lidé s postižením Senioři

Zajištění pečovatelské služby v menších obcích na Pelhřimovsku

VČELKA sociální služby o.p.s. prostřednictvím pečovatelské služby poskytuje pomoc, podporu a péči lidem v tíživé sociální situaci. Usiluje o to, aby klienti se sníženou soběstačností měli možnost setrvat ve svém důvěrně známém domácím prostředí.

vybíráme od 14.10.2020

Buďte štědří pro dobrou věc.

8 400 Kč
vybráno 6 % z 130 000 Kč

zbývá

221 dní

přispělo

6 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vaším příspěvkem nám pomůžete s náklady, které jsou nutné k zajištění péče o ty, kteří se o sebe již nedokáží postarat sami, a přesto si přejí i nadále zůstat ve svých domovech po boku svých blízkých.
 Důvodem snížení soběstačnosti může být věk, chronické onemocnění nebo zdravotní postižení. Služba je také určena rodinám s dětmi, které potřebují pomoc jiné osoby.

Jedním z našich klientů je pan František. Žije se svou dcerou a vnučkou v malé obci nedaleko Pelhřimova. Následkem pracovního úrazu přišel o většinu své soběstačnosti a tím se mu radikálně změnil celý život. Rok strávil v pobytové službě, zhubl 40 kg a pomalu ztrácel chuť do života. 
Za podpory své rodiny se pan František chtěl vrátit zpět do domácího prostředí. Nebylo ale  v možnostech a silách rodiny zajistit takovou péči, kterou po svém návratu z pobytové služby pan František potřeboval. Rodina tedy hledala řešení. Na cestě zrealizovat návrat pana Františka zpět domů se setkávala s řadou překážek, například vzdálenost jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb od místa bydliště. Jednoho dne získala dcera pana Františka kontakt na sociální pracovnici VČELKY.  Ta jim poskytla základní sociální poradenství a nakonec došlo k uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. 
Pracovnice VČELKY dojíždí k panu Františkovi 3 x denně a pomáhají mu s osobní hygienou, oblékáním a svlékáním, s přesuny na lůžko nebo vozík, s přípravou stravy a jejím podáním. Veškerá péče je panu Františkovi poskytována dle jeho individuálních potřeb, schopností a dovedností.
Za dobu poskytování naší péče se z pana Františka stal opět veselý člověk s chutí do života.  
 
Vytvářejme společně podmínky pro spokojený život doma.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

ať štěstí a radost vás životem provází:-)

Blanka Linhartova

Pro dobrou věc - podporu těch, kteří pomoc potřebují. I drobná pomoc se počítá.

Martin Točík

Děkujeme vám a držíme palce

Dárce
200 Kč

Podpořit druhé v tom, aby mohli pomáhat dalším, tím spíše v době, ve které se nacházíme, mne samotného činní šťastným..

Dárce
1 000 Kč

děkuji za váš čas a ochotu

Dárce