Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Stipendia znevýhodněným studentům

Přispějte na stipendia studentům se zdravotním handicapem, z dětských domovů či ze sociálně znevýhodněného prostředí

Stipendia znevýhodněným studentům

Přispějte na stipendia studentům se zdravotním handicapem, z dětských domovů či ze sociálně znevýhodněného prostředí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové finančně podporuje studenty ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů a studenty se zdravotním znevýhodněním a pomáhá jim tak na cestě ke kvalitnímu vzdělání.


Kristýna žije jen s maminkou, o kterou se kvůli jejímu horšímu zdravotnímu stavu musí starat. Denně dojíždí 30 km do Brna a zpět, aby jí mohla být nablízku. Přesto úspěšně dokončila bakalářské studium a pokračuje v magisterském - chce mít jednou dobrou práci, kterou jí studium na VŠ, jak pevně věří, pomůže získat. 
 V letošním školním roce to pro mě byla ohromná pomoc a velmi si jí vážím. Normální člověk si to nedokáže představit, ale když jsem si jako studentka mohla bez stresu zaplatit všechny výdaje kolem studia a zajít si každý den na teplý oběd, bylo to pro mě téměř neskutečné.  - stipendistka Kristýna Z. z VUT Brno.

Podporu z Fondu vzdělání může získat středoškolský či vysokoškolský student bez ohledu na svůj původ. Měsíční stipendium studentům poskytujeme po celou dobu studia, pokud splňují podmínky programu. Od vzniku programu v roce 1995 dosud získalo stipendijní podporu 701 studentů a dalších 618 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu.

 Stipendijní program Fond vzdělání je zaměřen na odstraňování překážek v přístupu ke vzdělání. Mladí lidé často ve studiu nepokračují z důvodu nedostatečných finančních možností svých rodin. Dávají přednost nástupu do zaměstnání, aby pomohli s napjatým rodinným rozpočtem. Dříve se to týkalo především rodin samoživitelů a vícečlenných rodin s větším počtem dětí. Bohužel dnes v době ekonomické krize se může s podobným problémem potýkat v podstatě kdokoli. - Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.