Slezská diakonie


Kultura, umění a historie Osvěta a poskytování informací

30 let PROMĚN ve Slezské diakonii

Slezská diakonie vydává u příležitosti svého 30. výročí publikaci 30 PROMĚN, jejímž cílem je vyzdvihnout hodnotu a důstojnost lidského života a to, že pozitivní změna v životě člověka je možná když se pro ni sám rozhodne a když má kolem sebe potřebnou podporu. Publikace je oslavou barevnosti života a také upozorňuje na význam neziskového sociálního sektoru v naší společnosti. Vyjde v nákladu 500 Ks.

7 000 Kč
vybráno 23 % z 30 000 Kč

přispěli

4 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Projekt poskytl prostor pro spolupráci Slezské diakonie a studentů Albrechtovy střední školy (obor polygrafie) a to v oblasti zachycení 30 životních proměn současných nebo bývalých klientů Slezské diakonie - lidí se zdravotním znevýhodněním, lidí bez domova, seniorů, rodin i jednotlivců. Studenti byli zapojeni do tvorby některých fotografií z prostředí speciální praktické školy. Publikace a příběhy v ní budou sdíleny s klienty Slezské diakonie, se širší odbornou i laickou veřejnosti a osvětově (interaktivně) také se studenty škol. Sbírka příběhů upozorňuje na to, že pozitivní změna v životě člověka je možná, má motivační i vzdělávací charakter. Publikace v nákladu 500 Ks bude k dispozici zdarma, je výrazem vděčnosti za život, jeho hodnoty a přináší lidem motivaci i naději. 
VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PODPOŘÍ POKRYTÍ NÁKLADŮ NA TISK PUBLIKACE.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Vzájemný respekt, podpora a otevřená komunikace minimálně vůči našemu nejbližšímu okolí dokáže vytvářet důstojné jedince, potažmo sociální prostředí. Tato témata nikdy nezaniknou a je potřeba si jich být vědom v každodenním životě a neustále se jim věnovat.

Iva Pindorová