Opavskem bez bariér, z.s.


Senioři Lidé s postižením

Opavou bez bariér

Provádíme mapování a kategorizaci přístupností prostředí, objektů, komunikací, tras a stezek a zastávek MHD. Naše práce spočívá v poskytování objektivních informací o bezbariérovosti prostředí. Poskytujeme poradenství v oblastí řešení a odstraňování bariér. Provádíme analýzy bariérových míst s následným návrhem na odstranění bariéry. Pomáháme překonávat bariéry pro cílové skupiny, osoby se sníženou schopnosti pohybu, imobilní, seniory, ale také rodiče s kočárky.

vybíráme od 8.9.2020

Opava bez bariér

Objektivní informace o bezbariérovosti prostředí
7 350 Kč

přispělo

11 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Mapování a kategorizace přístupnosti prostředí je práce, která má za cíl přinášet objektivní informace o bezbariérovosti objektů, zastávek MHD apod. pro cílové skupiny:
  • uživatelé invalidních vozíků a jiných kompenzačních pomůcek, 
  • osoby se sníženou schopnosti pohybu, 
  • seniory,
  • rodiče s kočárky. 
Protože jsem sám osoba na invalidním vozíku, vím co bariéra znamená. Denně se setkávám s nesníženými obrubníky v místech pro přecházení nebo poškozeným povrchem komunikace (chodníku, stezky). A právě proto vznikl v březnu 2018 projekt Opava bez bariér, jeho důležitou součásti je také digitální Mapa přístupnosti. V mapě jsou již zmapované objekty a zastávky MHD, které obsahují všechny informace o objektu. Mapování a kategorizace přístupnosti prostředí nekončí zanesením zmapovaného objektu do Mapy přístupnosti, ale posléze nastupuje jednání v případech, kde je nutné bariéry v rámci možnosti odstranit. Co považujeme za bariéry? Např. poškozené povrchy chodníku, nesnížené (vysoké) obrubníky, poškozené rampy a přístupy do objektu, poškozené zvonkové signalizace anebo nevhodné schodišťové plošiny. To vše může s přístupného nebo částečně přístupného objektu udělat objekt nepřístupný, obzvláště pro uživatele invalidního vozíku. Přestože projekt Opava bez bariér běží téměř 3 roky, tak kromě honorářů od města Opavy a několika finančním darům, za které moc děkujeme, je projekt neziskový. Přesto i tento projekt potřebuje finanční zabezpečení pro svou udržitelnost. Proto se musíme kromě dotací, kde získáme max. 70% s požadované částky, obracet i na Vás, dárce.
Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

A jak můžete darovat? Vpravo je výběr možností, jak nám můžete pomoci.
Buďto jednorázově vyšší obnos financí nebo vybrat možnost např. po 100 Kč / měsíc, na několik měsíců dopředu. Na začátku nového roku obdržíte na vyžádání potvrzení o daru.
Děkujeme za každou korunu, která pomůže projektu Opava bez bariér,.

Důležitá poznámka na závěr:
Potvrzení o přijetí daru přes darujme.cz bude zasláno na váš e-mail v polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.   
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať se daří.

Jaroslav Šedivý