Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Hospicová a paliativní péče Senioři

Spolu až do konce

Kdo má to štěstí, že si může vybrat, přeje si trávit svoje poslední chvíle se svými milovanými a skonat doma. Ačkoli je péče o umírajícího náročná a vyžaduje od jeho blízkých pevné rozhodnutí a ještě pevnější vůli, rodiny, které si takovou zkouškou projdou, by nevolily jinak. Vědí, že pro milovaného člověka udělaly vše, co mohly, včetně toho nejláskyplnějšího gesta – nenechaly ho na jeho poslední cestě samotného a byly mu nablízku až do konce.

Buďte štědří pro dobrou věc.

16 410 Kč
vybráno 14 % z 117 000 Kč

zbývá

142 dní

přispělo

10 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pracovnice Domácí hospicové péče Iris, služby Oblastní charity Pelhřimov, jsou připraveny poskytnout veškerou možnou oporu jak nemocnému, tak pečujícím, aby co nejvíce lidem dopřály být do poslední chvíle spolu. Jelikož veškeré služby poskytují zdarma a náklady na péči jim za své pojištěnce hradí zatím jenom dvě zdravotní pojišťovny, potřebují zajistit financování služby také pro klienty ostatních pojišťoven.


Léky, zdravotnický materiál a pomůcky, pohonné hmoty, mzdové náklady, vzdělávání pracovníků, to vše znamená výdaje nutné pro fungování charitní služby Domácí hospicová péče Iris. Náklady na den péče o jednoho klienta v průměru dosahují 1300,- korun, přičemž každý je v péči průměrně 30 dnů.

Zajistit finance prostřednictvím tohoto projektu je nutné nejen v zájmu dalšího rozvoje služby, ale i pro udržení stávající kvality a rozsahu péče, která mj. zahrnuje veškeré (často velmi nákladné) léky k tlumení bolesti i nepřetržité pohotovosti sester a lékařů, kteří jsou 24 hodin denně 7 dnů v týdnu připraveni ke konzultaci a výjezdu do domácnosti.

Služba je poskytována na území celého pelhřimovského okresu, a s pojišťovnami jednáme o možnosti působnost rozšířit na některé oblasti za hranicemi Pelhřimovska. Cílovou skupinou jsou lidé v pokročilém stadiu nevyléčitelné nemoci a jejich rodiny, které potřebují pomocnou ruku a podporu. Ještě loni se služba orientovala pouze na klienty dospělého věku, ale paliativní péči bohužel někdy potřebují i děti, proto je nyní, po patřičném doplnění vzdělán pracovnic a dokoupení nezbytných pomůcek, rozšířena i tímto směrem.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Když můžu, tak pomůžu.

Dárce

Usnadnění poslední cesty. Z vlastní zkušenosti vím, jak byly poslední týdny náročné, když "odcházela" babička a jak bylo těžké toto ulehčení (od bolesti a pomoc příbuzným) mimo nemocnici. V době "covidové" bychom měli na lidi v této situaci obzvlášť myslet.

Martin Točík

velké díky za vaši péči a starostlivost

Dárce