Maltézská pomoc, o. p. s.


Děti, mládež, rodina

Chci být lepším rodičem či pěstounem – videotrénink interakcí pomáhá

Videotrénink interakcí je metodou, která je využívána při poruchách komunikace mezi rodiči a dětmi, s cílem zefektivnění komunikace, kdy se má nastolit, posílit či obnovit úspěšnou komunikaci v rámci určitého vztahu. Metoda VTI je krátkodobou intenzivní formou pomoci v domácím prostředí rodiny, tedy přímo tam, kde problém vzniká. Je určena rodinám, které mají obtíže při výchově a vedení svých dětí nebo při každodenním kontaktu s nimi. VTI vychází z předpokladu, že pozitivní kontakt dítěte s rodiči nebo dalšími významnými osobami je pro vývoj dítěte klíčový.

vybíráme od 11.9.2020
17 800 Kč
vybráno 108 % z 16 500 Kč

přispělo

14 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Poskytnutá finanční pomoc půjde na zakoupení všech elektronických věcí, které jsou ke spuštění projektu potřeba:

  • 11 500 Kč zrcadlovka (je nutná pro možnost připojení směrového mikrofonu)
  • 1 800 Kč směrový mikrofón ke kameře 
  • 2 100 Kč externí HDD pro zálohu videí
  • 500 Kč SD karta 64 GB
  • 600 Kč stativ
  • Celkem: 16 500 Kč
Videotrénink interakcí má za cíl pomoci motivovat rodiny ze sociálně ohrožených skupin k lepší komunikaci se svými dětmi. Projekt bude rozvíjet a zkvalitňovat naše služby Doprovázení pěstounů a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pro spuštění projektu potřebujeme dostatečné elektronické vybavení. Proto se obracíme na Vás, naše příznivce, s prosbou o finanční podporu, abychom mohli nakoupit potřebné elektronické vybavení.

Co nabízí Videotrénink interakcí?
Jelikož „jeden obraz vydá za tisíc slov“ rozhodli jsme se, že při aktivizování klientských rodin využít metodu Videotrénink interakcí (VTI). 

„Videotrénink interakcí je metodou intervence, která je využívána při poruchách komunikace (zejména při poruchách interakce rodič – dítě, aj.) nebo jako efektivní způsob podpory komunikace s cílem nastolit, posílit či obnovit úspěšnou komunikaci v rámci určitého vztahu nebo v daném sociálním/pomáhajícím systému. Metoda VTI je původně krátkodobou intenzivní formou pomoci v domácím prostředí rodiny, tedy přímo tam, kde problém vzniká. Je určena rodinám, které mají obtíže při výchově a vedení svých dětí nebo při každodenním kontaktu s nimi. VTI vychází z předpokladu, že pozitivní kontakt dítěte s rodiči nebo dalšími významnými osobami je pro vývoj dítěte klíčový,“ říká sociální pracovnice Maltézské pomoci Miroslava Francová.


V praxi funguje VTI tak, že sociální pracovník (vyškolený v této metodě) pomocí videokamery zaznamená například komunikaci mezi matkou a dítětem. Stopáž za jedno sezení má přibližně 30 minut záznamu, který je pak sestříhán na na pět minut. Poté pracovník rodiči ukáže natočený videozáznam. Společně (sociální pracovník a rodič) při shlédnutí videozáznamu diskutují nad nahrávkou, popisují, jak komunikace v této konkrétní situaci probíhá, co rodiči v komunikaci funguje a co je potřeba dělat častěji a  jinak. Tím, že rodič sleduje přímo své chování, jednání na videozáznamu je pro něj názornější a více vypovídající. Sociální pracovník ukazuje hlavně správné momenty při komunikaci s dítětem a motivuje tak rodiče k pozitivnímu kontaktu s dětmi při jejich výchově. 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu