Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Zvířata Životní prostředí

Zřízení záchranné a reintrodukční stanice volně žijících živočichů na Pelhřimovsku

Zvířatům se dostane odborné pomoci rychleji než doposud, bez stresujícího transportu do vzdálené spádové stanice ve Vlašimi. Zachráněná zvířata se budou navracet zpět do přírody, Ochránci přírody na Pelhřimovsku se tak odborně postarají až o 300 handicapovaných živočichů ročně. Pomozte jim s námi!

vybíráme od 26.8.2020

Buďte štědří pro dobrou věc.

11 000 Kč
vybráno 4 % z 250 000 Kč

přispělo

19 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska zajišťuje již několik let odběr handicapovaných volně žijících živočichů (zranění, otravy, opuštěná mláďata apod.) a vozí je do nejbližší spádové stanice ve Vlašimi, vzdálené 50 km. Váš dar pomůže s vybudováním nové stanice se 40-ti voliérami a potřebným zázemím, kam se budou umísťovat zachránění handicapovaní živočichové, odchycení na území okresu Pelhřimov, bude jim poskytována veterinární péče a budou se navracet do krajiny. Pokud návrat nebude možný, tak bude zajištěn další život zvířete v důstojných a bezpečných podmínkách.  

 
V nově zřízené stanici bude také probíhat chov, rozmnožování a následná reintrodukce (navracení) druhů na našem okrese vyhynulých či kriticky ohrožených, např.: sýček obecný, sova pálená, tetřívek obecný, koroptev polní či králík divoký. Ochránci chtějí do chodu stanice chtějí zapojovat veřejností  a školami. Pro malé pěstitele se při stanici chystá i komunitní ovocný sad. 
 


Vznik stanice pro záchranu handicapovaných živočichů na Pelhřimovsku odlehčí vlašimské záchranné stanici. Z naší zkušenosti, po několikaleté spolupráci s vlašimskou stanicí, se domníváme, že Vlašim bývá z důvodu své velké územní působnosti (zejména v jarním období v době péče o mláďata) přetížena.


Reintrodukční činnost stanice je motivována úbytkem či vymizením původních druhů živočichů z krajiny. Navracením či posilováním populací mizejících druhů do krajiny projekt přispěje k druhové pestrosti přírody Pelhřimovska, která posiluje stabilitu ekosystémů (zvláště v případě predátorů, viz vliv dravců na přemnožené hraboše). V horizontu let počítáme s navrácením či posílením ohrožených populací 6 živočišných druhů do krajiny.

Petr Marek, předseda spolku, ekologický farmář v ČastoníněPodpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za vaši práci!

Jitka Šebestová
500 Kč

Dar pro zvířata na Pelhřimovsku

Jan Kalač
200 Kč

Zatím symbolický příspěvek na dobrý záměr, uvítám informaci, jak se příprava projektu vyvíjí. Dar podpořil částí kapesného i můj syn (7 let).

Martin a Kája Točíkovi