Nadační fond pro Pelhřimovsko, nadační fond


Životní prostředí Zvířata

Zřízení záchranné a reintrodukční stanice volně žijících živočichů na Pelhřimovsku

Zvířatům se dostane odborné pomoci rychleji než doposud, bez stresujícího transportu do vzdálené spádové stanice ve Vlašimi. Zachráněná zvířata se budou navracet zpět do přírody. Odhadujeme, že stanicí projde 300 handicapovaných živočichů ročně. Pomožte jim s námi!

vybíráme od 26.8.2020

Buďte štědří pro dobrou věc.

4 000 Kč
vybráno 2 % z 250 000 Kč

zbývá

142 dní

přispělo

11 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska zajišťuje již několik let odběr handicapovaných volně žijících živočichů (zranění, otravy, opuštěná mláďata apod.) a vozí je do nejbližší spádové stanice ve Vlašimi, vzdálené 50 km. Váš dar pomůže s vybudováním nové stanice se 40-ti voliérami a potřebným zázemím, kam se budou umísťovat zachránění handicapovaní živočichové, odchycení na území okresu Pelhřimov, bude jim poskytována veterinární péče a budou se navracet do krajiny. Pokud návrat nebude možný, tak bude zajištěn další život zvířete v důstojných a bezpečných podmínkách.  

 
V nově zřízené stanici bude také probíhat chov, rozmnožování a následná reintrodukce (navracení) druhů na našem okrese vyhynulých či kriticky ohrožených, např.: sýček obecný, sova pálená, tetřívek obecný, koroptev polní či králík divoký. Do chodu stanice by měla být zapojena veřejnost, abychom podporovali vztah lidí k přírodě, jejich ohleduplnost a všímavost vůči místní fauně i připravenost pomoci potřebným živočichům. Součástí edukační činnosti bude spolupráce s místními školami – nabídka exkurzí.
 


Vznik stanice pro záchranu handicapovaných živočichů na Pelhřimovsku odlehčí vlašimské záchranné stanici. Z naší zkušenosti, po několikaleté spolupráci s vlašimskou stanicí, se domníváme, že Vlašim bývá z důvodu své velké územní působnosti (zejména v jarním období v době péče o mláďata) přetížena, což ohrožuje kvalitu péče o předávaná zvířata. 


Reintrodukční činnost stanice je motivována úbytkem či vymizením původních druhů živočichů z krajiny.Navracením či posilováním populací mizejících druhů do krajiny projekt přispěje k druhové pestrosti přírody Pelhřimovska, která posiluje stabilitu ekosystémů (zvláště v případě predátorů, viz vliv dravců na přemnožené hraboše). V horizontu let počítáme s navrácením či posílením ohrožených populací 6 živočišných druhů do krajiny.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Zatím symbolický příspěvek na dobrý záměr, uvítám informaci, jak se příprava projektu vyvíjí. Dar podpořil částí kapesného i můj syn (7 let).

Martin a Kája Točíkovi