Cesta domů, z.ú.


Hospicová a paliativní péče Zdraví

Tonometry na měření tlaku

Pro péči o pacienty v terminálním stádiu nemoci, kteří si přejí zůstat doma, je zapotřebí mít k dispozici nejrůznější zdravotnické pomůcky. Tonometr na měření tlaku patří k těm základním. Za příspěvek pořídíme dva tonometry v celkové ceně 1696 Kč.

vybíráme od 6.8.2020
2 000 Kč
vybráno 118 % z 1 696 Kč

přispěli

2 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Tyto přístroje doplní stávající vybavení zdravotnického týmu domácího hospice Cesty domů a budou sloužit zdravotníkům při péči o pacienty. Dostatek kvalitního vybavení je nezbytný pro poskytování zdravotních služeb. Ty poskytujeme nevyléčitelně nemocným umírajícím 24 hodin denně 7 dní v týdnu, a to v domácím prostředí, kam za klienty dojíždíme. Z toho důvodu potřebujeme vybavení, které je vhodné pro transport a použití v domácím prostředí.

V loňském roce jsme pečovali o 337 pacientů, z toho 12 dětí. Péče ambulance podpůrné a paliativní péče a její výjezdní služby se dostala k dalším 147 lidem. Poradna provedla více než 4000 konzultací, služeb půjčovny pomůcek využilo skoro 600 rodin a další zhruba 100 využilo služeb našich odlehčovacích asistentů. Jen v Praze by nějakou formu paliativní péče potřebovalo více než 7000 lidí za rok. Proto rozšiřujeme nabídku přímých služeb i vzdělávací a osvětové aktivity, aby tam, kam nedosáhne samotná péče, dosáhla informace, leták či kniha.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za vše, co děláte a jak to děláte. Moc si toho vážím a velmi nám to pomohlo.

Eva Pantůčková