DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Akce pro děti

Ne všechny děti zažily, jak chutná pizza upečená na ohni v pizzerii. Některé děti nikdy nebyly na prohlídce hradu či zámku, nebyly na koupališti, ani nejely na výlet vlakem. Nebyly v lese na houbách... Váš příspěvek použijeme na výdaje na akce pro děti, které není možné financovat z jiných zdrojů. Darujte dětem zážitek ♥

vybíráme od 24.7.2020
Dítě, na jehož natažené ruce se často odpoví odmítnutím, může navždy ztratit schopnost projevovat svou něžnost a vycházet vstříc.
10 000 Kč
vybráno 100 % z 10 000 Kč

přispělo

18 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Naším posláním je podporovat (tzv. biologické i náhradní) rodiny tak, aby mohly i v obtížných okamžicích svého života plnit všechny svoje funkce ve prospěch dětí. Nabízíme pomocnou ruku a podporu při překonávání nezdarů a překážek, hledáme spolu s rodinami jejich silná místa a zdroje, respektujeme jedinečnost každé rodiny a každé situace. Veškeré činnosti realizujeme se zřetelem na zájem dítěte.Každé dítě, se kterým se setkáváme, má nebo mělo start do života o něco náročnější, než jeho vrstevníci. Rodiny, se kterými spolupracujeme, řeší nejrůznější krizové či dlouhodobě obtížné situace, které mohou ohrožovat harmonický vývoj dítěte, narušovat vztahy v rodině a její stabilitu.S dětmi pravidelně pořádáme naučné výlety, sportovní akce. Pořádáme každoročně Víkendovku na Seči pro pěstouny. Před vánočními svátky pečeme perníčky a teď nás čeká pečení domácí pizzy.

Více informací o nás: http://darops.cz/
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Je super, co pro děti děláte.

Ludmila Rejmanová
200 Kč