AQUAPURA, nadační fond


Sport a volný čas Osvěta a poskytování informací

Podpořte nadační fond AQUAPURA

AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových pomáhá pacientům, kteří trpí poruchou srážlivosti krve, tzv. tromboembolickou nemocí. Podporuje hematologická oddělení nemocnic a také dětské domovy či zařízení pečující o handicapované děti.

vybíráme od 20.8.2020
1 700 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových pomáhá pacientům, kteří trpí poruchou srážlivosti krve, tzv. tromboembolickou nemocí.

Podporuje hematologická oddělení nemocnic a také dětské domovy či zařízení pečující o handicapované děti.

Zlepšení péče o pacienty s prodělanou TEN

Jedinci po prodělané TEN jsou po nějaký čas na antikoagulační terapii, tedy léčbě, při které se užívají lék zabraňující nové tvorbě krevní sraženiny – trombu. Dnes je nejčastěji užívaným lékem Warfarin. Délku užívání určuje lékař a pohybuje se od 3 měsíců až po několik let. U některých jedinců je užívání Warfarinu dokonce celoživotní. Pro správnou účinnost tohoto léku je potřeba v pravidelných intervalech měřit hodnotu protrombinového času, vyjádřeného jako INR (International normalized ratio). Při dobře nastavené terapii se INR měří 1x za 4 týdny, pokud léčba není dobře nastavena, tak častěji ato tak dlouho,dokud nedojde k požadovanému nastavení. Stanovení INR je dostupné prakticky v každé nemocnici, ale je potřeba odběru krve ze žíly. To u některých jedinců není jednoduché a to z následujících důvodů:

  • u pacientů se špatným stavem periferních žil (opakované podávání léků nitrožilně, opakované odběry) – to bývá u starších jedinců a u nemocných po chemoterapii.
  • u jedinců upoutaných na lůžko, kde je obtížný transport jedince na odběr krve
  • u žen, které jsou po porodu a na základě doporučení specialisty musí užívat antikoagulační terapii. I zde je návštěva lékaře obtížná (kojení aj.)
  • u pacientů velmi pracovně vytížených, kteří hodně cestuj


Dnes velkou výhodou možnost stanovení INR z prstu (tzv. systém point of care), kdy sám jedinec se po zaškolení odborným personálem (nejčastěji lékařem či zdravotní sestrou) píchne do prstu, nanese krev na měřící proužek, zasune do přístroje a po několika sekundách dostane hodnotu INR. Po telefonu si pak konsultuje naměřenou hodnotu s ošetřujícím lékařem, který určí dávku léku a termín dalšího kontrolního vpichu. Vzhledem k ceně přístroje je naším cílem umožnit lidem na antikoagulační terapii, pro které je obtížné standardní monitorování, umožnit stanovení INR tímto systémem.


Zlepšení prevence

Snahou je zlepšení veřejného povědomí o této nemoci. Informovat o rizikových faktorech TEN, o rizikových situací, které jsou spojeny s vyšším výskytem TEN a jedince edukovat o tom, jakými opatřeními lze riziko snížit. K tomuto cíli jsou vydávány edukační materiály, pořádány veřejné přednášky a informace publikovány v mediích, tisku aj.

Podpora výzkumu

Spolupodílet se na výzkumu hledání dalších rizikových faktorů pro TEN, jak vrozených, tak získaných. Také podporovat dostupnost vyšetření rizikových znaků (markerů), které slouží k identifikaci jedinců s vyšším rizikem TEN.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Pro dobrou věc

Dárce
500 Kč

Rádi podpoříme dobrou věc

Mazlíci

Mazlik
1 000 Kč