Nadace Partnerství


Životní prostředí Osvěta a poskytování informací

Alej svobody'20 / Allee der Freiheit'20

Vysaďte s námi první Alej svobody na Moravě! Pamětní alej k 31. výročí obnovení československé demokracie letos vysadíme ve vinařském Šatově. Putovní výsadba navazuje na předloňskou výsadbu Aleje svobody pod Řípem ke sto letům Československa a sametovou Alej svobody ve Vestci k loňským kulatinám sametové revoluce. / Pflanzen Sie die erste Allee der Freiheit im Mähren mit uns! Eine Gedenkallee zum 31. Jahrestag der Erneuerung der tschechoslowakischen Demokratie pflanzen wir dieses Jahr in dem Weingebiet Šatov. Die Wanderpflanzung knüpft an die vorletzte Pflanzung der Allee der Freiheit unter Sankt Georgsberg zu den 100 Jahren der Tschechoslowakei und samtene Allee der Freiheit in Vestec zum vorjährigen runden Geburtstag der samtenen Revolution.

Alej svobody'20

Přidejte se a pomozte nám vysadit první Alej svobody na Moravě! Naše republika potřebuje péči stejně jako česká krajina. Podpořte obojí výsadbou Aleje svobody. Darujte symbolických 500 korun za metr aleje nebo 5 tisíc korun na nový strom.
62 800 Kč
vybráno 42 % z 150 000 Kč

přispělo

23 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
14. listopadu společně vysadíme 100 vzrostlých javorů a lip v 700 metrů dlouhé aleji.

Nové stromořadí naváže na již vysazenou Alej stého výročí republiky a také na bývalé československé opevnění a železnou oponu v Šatově. Symbolicky tak spojí přeshraničními sousedy Šatov a Unterretzbach.

Přidejte se a vysaďte s námi první Alej svobody na Moravě!

Jak se můžete zapojit?

  • kupte si metr v Aleji svobody za 500 Kč
  • kupte si jeden strom za 5 000 Kč
  • přispějte libovolnou částkou na zakoupení stromů a organizační zajištění výsadby
  • přidejte se svou firmou, obcí či organizací k partnerům akce, napište nám na info@sazimebudoucnost.cz
  • založte dárcovskou výzvu se svými kolegy, zaměstnanci či klienty
Výtěžek ze sbírky bude využit na organizační zajištění výsadby, na zakoupení stromů, výsadbové práce, odborný dohled a zajištění nářadí.

Děkujeme, že pomáháte!

------------------------------------------------------------------------------------
Am 14. November pflanzen wir gemeinsam 100 hochgewachsene Ahorne und Linden in einer 700 Meter langen Allee.
 
Die neue Baumreihe knüpft an die bereits gepflanzte Allee des hundertsten Jahrestages der Republik sowie an ehemalige tschechoslowakische Befestigung und Eiserner Vorhang in Šatov. Somit verknüpft sie symbolisch die grenzüberschreitende Nachbarn Šatov und Unterretzbach.

 Schließen Sie sich an und pflanzen Sie mit uns die erste Allee der Freiheit im Mähren!
 
Wie können Sie sich beteiligen?

  • Kaufen Sie ein Meter in der Allee der Freiheit für 500 CZK
  • Kaufen Sie einen Baum für 5 000 CZK
  • Tragen Sie einen beliebigen Betrag zum Kauf der Bäume und zur Organisation der Pflanzung bei
  • Schließen Sie sich den Partnern der Veranstaltung mit Ihrem Unternehmen, Ihrer Gemeinde oder Organisation an, schreiben Sie uns an info@sazimebudoucnost.cz
  • Gründen Sie einen Spendenaufruf mit Ihren Kollegen, Angestellten oder Kunden
Der Erlös aus der Sammlung wird für die Organisation der Pflanzung, den Kauf von Bäumen, Pflanzungsarbeiten, die fachliche Überwachung und die Bereitstellung von Werkzeug verwendet.

 Vielen Dank für Ihre Hilfe!
 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Sázejme, sázejme, sázejme.

Vera Cerna
5 000 Kč

Díky za to,co děláte💚🌳

Monika Dufková
500 Kč