Hospic sv. Alžběty o.p.s.


Hospicová a paliativní péče

Podpora provozu Hospice sv. Alžběty

Příspěvek umožní pokrýt například mzdové náklady našich lékařů, zdravotníků či sociálních pracovníků, zdravotnický materiál nebo zaplatit elektřinu. Bez toho to zkrátka nejde.

vybíráme od 3.6.2020

Příspěvek na provoz Hospice sv. Alžběty v Brně

Děkujeme vám!
500 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpora provozu domácího hospice 

Naši zdravotníci pomáhají rodinám pečujících o své bližní v domácím prostředí. Jsou k dispozici 24 hodin denně a přijedou za nemocným v městě Brně a jeho blízkém okolí. Je pro nás krásné vidět, jak o vaše milované pečujete doma, a my vám budeme rádi nápomocni. 

Podpora provozu lůžkového hospice

Někdy nemáme možnost z různých důvodů pečovat o svého blízkého doma a hledáme pro něj to nejlepší náhradní místo – a naší snahou je, aby toto místo bylo co nejpříjemnější pro všechny zúčastněné. Lidský život je dar a je třeba si ho vážit až do úplného konce.

Podpora provozu terénní odlehčovací služby

Pomáháme pečujícím, zlepšujeme jejich schopnost pečovat a snažíme se předcházet jejich vyčerpání, vyhoření a zanedbání péče o sebe.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu