KŘÍDLENÍ nadační fond


Kultura, umění a historie Lidé s postižením

Neslýchané divadlo

Zveme vás do světa dvou jazyků v jednom divadle

vybíráme od 20.5.2020

Neslýchané divadlo

Díky projektu bude vyrovnán rozdíl v nákladech na představení oproti běžnému divadlu tak, aby byla cena za vstupné srovnatelná se standardním představením.
400 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Divadelní zážitky si většinou můžeme vychutnávat podle libosti a všemi smysly… Vůbec nás nenapadne, že jsou mezi námi lidé, kteří tuto možnost nemají. Jednoduše proto, že neslyší, co se na plátně nebo na jevišti děje. Chceme v jednom divadelním představení umožnit více prožitků pro všechny!

Děti a dospělí se sluchovým postižením mají jen omezené příležitosti navštěvovat a užívat si divadelní či jiná představení. Zážitek z běžného divadla je ochuzený o podstatnou část vjemů. Bariérou je nejen komunikace v jiném jazyce, ale také nedostatečné osvětlení či velká vzdálenost, která neumožňuje odezírat. A přicházejí otázky: „Co říkal? Proč se ostatní smějí? Proč ta paní pláče?“ 
Nezanedbatelným rozměrem divadla je také síla společného prožitku a sdílení, který umocní celkový dojem z představení. V rodinách, v nichž má některý z členů sluchové postižení, chtějí rodiče a prarodiče podobné prožitky se svými dětmi a vnoučaty také sdílet. Dopřát a ukázat jim tuto stránku života a kultury, seznámit je s divadelním světem plným fantazie, kde nic není nemožné.

Neslýchané divadlo je projekt, jehož cílem je zorganizovat v Ostravě nejméně jedno představení pro děti a dospělé, které bude profesionálně tlumočeno do českého znakového jazyka. V Praze jsou některá divadelní představení tlumočená a díky tomu si je může vychutnat také neslyšící společnost. 
Výhodou je, že tlumočené divadlo je dostupné i veřejnosti slyšící. Smyslem tohoto projektu je umožnit setkání slyšících a neslyšících, sdílení nevšedních prožitků a rozvinutí všímavosti a komunikace mezi lidmi obecně.
Představení bude doprovázeno workshopem, kde se zájemci dozvědí o světě sluchového postižení – zjistí, jaké existují kompenzační pomůcky, dozví se o odezírání a znakovém jazyce a vyzkouší si naše tamtamovské aplikace. Společné zážitky a vzpomínky mohou být průlomem v komunikační bariéře a propojit dva dvojjazyčné světy, jež jsou dávno světem jediným.

Jakou neslýchanou podporu nám můžete dát?

  • 250 Kč zajistí jednoho pomocníka k workshopu
  • 400 Kč jsou reálné náklady na vstupné tlumočeného představení pro 1 osobu
  • 2 000 Kč uhradí 1 tlumočníka (na představení jsou potřeba 2)
  • 5 000 Kč zajistí dopravu pro herce a kulisy
  • 40 000 Kč Ostrava žije Neslýchaným divadlem! Díky projektu bude vyrovnán rozdíl v nákladech na představení oproti běžnému divadlu tak, aby byla cena za vstupné srovnatelná se standardním představením.
Nezisková organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam se věnuje rodinám, v nichž mají rodiče nebo děti sluchové postižení. Pomáhá s rozvojem komunikace v českém znakovém i mluveném jazyce, aby se tyto rodiny mohly začlenit do běžného života. Jako dárek k třicátým narozeninám Centra pro dětský sluch Tamtam chceme do Ostravy přivézt divadelní představení tlumočené do českého znakového jazyka.
Děkujeme za dar a podporu!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu