KŘÍDLENÍ nadační fond


Regionální a komunitní rozvoj Senioři

Pohodová zahrada pro seniory

Vytvořme zahradu, která se stane místem relaxace, setkávání a přispěje k pohodě seniorů.

vybíráme od 18.5.2020

Pohodová zahrada pro seniory

50 000 Kč umožní vybudovat zastínění a vytvoření odpočinkové zóny v zahradě pro seniory
2 720 Kč
vybráno 5 % z 50 000 Kč

přispělo

6 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Domov seniorů je místem, kde se potkávají životní příběhy a vzpomínky. “Babičko, vyprávěj nám, jaké to bylo, když jsi byla malá…” “Jó, to jsme byli pořád venku a běhali bosí…” 

Čas nikdo nevrátí, ale pobyt venku v zahradě ve společnosti blízkých, pohodu na čerstvém vzduchu a odpočinek v příjemném stínu chceme našim klientům dopřát v co největší míře. 

V současné době vnímáme více než kdy jindy potřebu a touhu našich klientů s omezenou mobilitou mít možnost pobývat venku, zůstat v kontaktu s přírodou i lidmi. Ačkoliv je součástí našeho areálu zahrada, nebývá plnohodnotně využitá. Po většinu dne zde totiž svítí ostré slunce, které klienty od delšího pobytu na zahradě odrazuje. Velká část volnočasových aktivit se proto i v létě odehrává uvnitř Domova, což je  škoda. Rádi bychom proto díky vaší podpoře část zahrady zastínili a vytvořili několik odpočinkových míst. Za dvacet let naší existence se zahrada proměnila k nepoznání. Má bezbariérový přístup, zahradní jezírko a vhodné zastínění by ji mohlo  dále  proměnit v místo, kde probíhá spontánní setkávání našich klientů, smysluplná aktivizace, ale také mezigenerační setkávání, oslavy a jiné kulturní a společenské akce. 

Co nám Váš příspěvek může zajistit?

  • 120 Kč jsou náklady na hodinovou mzdu pana údržbáře, který opečovává také naši zahradu
  • 1 500 Kč jsou náklady na vytvoření 1 m2 stinného místa na zahradě
  • 6 000 Kč zajistí pohodlné zahradní posezení pro skupinu klientů
  • 50 000 Kč umožní vybudovat zastínění a vytvoření odpočinkové zóny v zahradě

Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. poskytuje od roku 2000 pobytovou sociální službu lidem starším 65 let na území města Orlové. Posláním organizace je zajistit plnohodnotný a kvalitní život celkem 31 klientům a umožnit jim, aby se dle svých možností začlenili do běžného života komunity ve městě, nepřerušovali přirozené vazby se svou rodinou či přáteli a vyhnuli se sociální izolaci.

V letošním roce slaví náš Domov 20 let od svého založení a chystáme důstojnou oslavu, která rovněž proběhne na naší zahradě. Pokud vnímáte naši práci a naši vizi jako smysluplnou a rádi byste se podíleli na dobré věci, bude realizace tohoto projektu pro naše klienty tím největším dárkem k našemu výročí.

Děkujeme!Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu