NADĚJE


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

Přispějte na zahradu v NADĚJI pro handicapované

Již sedmým rokem pomáhá Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Roudnici nad Labem zdravotně postiženým osobám zvládat nejen běžné životní překážky, ale především je také připravovat a uplatňovat na pracovním trhu. Doposud jsme mohli naše klienty učit pracovním návykům a činnostem jen v interiéru budovy. Péče a práce v zahradě otevře nové možnosti nejen personálu sociálně terapeutické dílny, ale hlavně našim návštěvníkům.

vybíráme od 14.5.2020

Přispějte na zahradu v NADĚJI pro handicapované

Již sedmým rokem pomáhá Sociálně terapeutická dílna NADĚJE v Roudnici nad Labem zdravotně postiženým osobám zvládat nejen běžné životní překážky, ale především je také připravovat a uplatňovat na pracovním trhu. Doposud jsme mohli naše klienty učit pracovním návykům a činnostem jen v interiéru budovy. Péče a práce v zahradě otevře nové možnosti nejen personálu sociálně terapeutické dílny, ale hlavně našim návštěvníkům.
1 633 Kč

přispělo

5 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Klienti se v zahradě naučí manuální práci při pěstování ovoce, zeleniny, bylin a dalších rostlin, ale třeba prostřednictvím kompostování nebo dokonce vermikompostování se jim rozšíří znalosti o přírodních cyklech a fungování ekosystému. Plodiny vypěstované v zahradě budou klienti dále zpracovávat při dalších činnostech, které naše sociální služba poskytuje, jako je například příprava stravy či výroba levandulových mýdel, sáčků a polštářů.

Zahrada v neposlední řadě také poslouží jako místo k setkávání, například k výstavám obrazů klientů, besedám na aktuální témata společnosti nebo osobního života, a dále také ke sportovnímu a volnočasovému vyžití. Tato neobyčejná zahrada naučí, jak se láska k přírodě člověku v dobrém vrací.

Z celého srdce děkujeme za každý případný dar 🧡

NADĚJE
Sociálně terapeutická dílna
Třída T. G. Masaryka 889
413 01 Roudnice nad Labem
www.nadeje.cz/roudnice_nad_labem/socialne_terapeuticka_dilna2
www.facebook.com/nadeje.roudnice.steti/


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Videoreportáž Regionální televize Ústecka ze Dne otevřených dveří dílny 🙂 Vedoucí služby Klára Šafr ve videu níže vysvětluje, proč je přínosné zřízení komunitní zahrady.

Práce v dílně lidem se zdravotním postižením pomáhá získávat pracovní a sociální dovednosti, učí je spolupráci a posiluje jejich sebedůvěru i zodpovědnost. „Někteří klienti si poté najdou zaměstnání buď na otevřeném trhu práce, nebo v chráněných dílnách,“ prozradila vedoucí vedoucí služby Klára Šafr.

Litoměřický deník vydal krásnou fotoreportáž z Dne otevřených dveří, který se konal 24. června 😊👇

🌳 Při práci v dílně stíháme s klienty budovat i naší soběstačnou zahradu 🍀 ve které zužitkujeme vše. U některých věcí se může zdát, že ztratily svou hodnotu, ale my je i nadále využijeme, a tím vneseme do zahrady jistou originalitu. Po týdenním úsilí tak máme díky podpoře od firmy Mondi Štětí konečně místo, kde se dá společně posedět i u ohně 🔥 Překvapením pro nás bylo sdělení jednoho z našich klientů, že zažívá společné grilování poprvé po více než patnácti letech.
Konečně se po koronavirovém období pomalu dostáváme do normálu a naši klienti zase mohou navštěvovat Sociálně terapeutickou dílnu. Jenže nic nebude jako dříve! Díky finanční podpoře od nedaleké papírny Mondi Štětí a individuálních dárců můžeme rozšířit naši nabídku služeb o venkovní aktivity na přilehlé zahradě. Za podporu velice děkujeme!

Založení projektu