LECCOS, z.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Vyrůstat ve zdravé rodině

Nabízíme podporu tam, kde si rodina s dětmi nedokáže pomoci vlastními silami. Rodinám v obtížné životní situaci poskytujeme sociální služby - terénní i ambulantní. V řadě případů předcházíme odebrání dětí z rodiny. I díky naší práci tak počet dětí odebraných z rodin do ústavní péče v posledních letech mírně klesá.

vybíráme od 27.5.2020

Podpořte šanci dětí vyrůstat ve zdravé rodině!

47 932 Kč

přispělo

65 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dlouhodobou sociální prací pomáháme ohroženým rodinám zvládat běžné činnosti spojené s chodem domácnosti a péčí o děti. Nutně potřebují odbornou pomoc a všestrannou podporu, aby jejich děti mohly vyrůstat ve zdravé a fungující rodině. 

Každá rodina má svůj příběh. Důvodů, proč se dostala do těžké situace, může být mnoho. Proto s každou rodinou  pracujeme individuálně. 

Naši sociální pracovníci docházejí do domácnosti a pomáhají ohroženým rodinám řešit problémy, se kterými si samy neporadí - nevyhovující bydlení, nedostatečné finance, péče o děti a o domácnost, problematické vztahy, výchovné problémy, komunikace mezi členy rodiny, domácí násilí, závislosti, nemoci a mnohé další.
 

Příběh jedné rodiny  
Po rozvodu rodičů zůstali Míša, Kája a Pavlík sami s maminkou. Z počátku jim nic nechybělo, ale později maminka začala životní těžkosti řešit alkoholem. Situace se zhoršovala a na velmi zanedbané děti upozornila dětská lékařka. Do této rodiny jsme začali dojíždět a pomáhat mamince řešit  péči o děti i neudržovanou domácnost. Tatínek dětí byl ochoten a schopen se o děti starat lépe, ale po rozvodu žil na ubytovně. Bývalá žena odmítala jeho přítomnost ve společné domácnosti. Postupnou odbornou sociální prací s oběma rodiči se podmínky pro výchovu dětí výrazně zlepšily. S rodiči jsme vypracovali plán péče o děti a o domácnost. Do výchovy dětí jsme postupně zapojili i jejich tatínka. Docházka dětí do školy, péče o jejich zdraví, výživu, čistotu i citové zázemí se zlepšila. Nakonec tatínek péči o děti zcela převzal, neboť maminka upřednostnila své zájmy a domácnost opustila. Pomohli jsme jí získat zaměstnání a s dětmi se pravidelně stýká. 
  
Máme radost z každé rodiny, které pomůžeme úspěšně překonat problémy. Mnohdy je tento proces nejen složitý, ale i časově, personálně, a tedy i finančně náročný. Náklady na poskytování těchto služeb na rok 2021 činí 3,5 miliony Kč. Za získaných 200 000 Kč pořídíme aktivizační pomůcky pro děti a notebook pro práci v terénu, uhradíme telefonní poplatky, cestovné do rodin a odměny sociálních pracovníků.
 
 
 DĚKUJEME za Váš příspěvek. Podpoříte šanci dětí zůstat doma a vyrůstat ve zdravé rodině.  


Ohroženým rodinám pomáháme v rámci  projektů Sanace rodiny a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi  (registrovaná sociální služba).

Podrobnosti  o naší činnosti najdete na  www.leccos.cz

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu