LECCOS, z.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Vyrůstat ve zdravé rodině

Nabízíme podporu tam, kde si rodina s dětmi nedokáže pomoci vlastními silami. Rodinám v obtížné životní situaci poskytujeme sociální služby - terénní i ambulantní. V řadě případů předcházíme odebrání dětí z rodiny. I díky naší práci tak počet dětí odebraných z rodin do ústavní péče v posledních letech mírně klesá.

vybíráme od 27.5.2020

Podpořte šanci dětí vyrůstat ve zdravé rodině!

47 932 Kč

přispělo

65 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Dlouhodobou sociální prací pomáháme ohroženým rodinám zvládat běžné činnosti spojené s chodem domácnosti a péčí o děti. Nutně potřebují odbornou pomoc a všestrannou podporu, aby jejich děti mohly vyrůstat ve zdravé a fungující rodině. 

Každá rodina má svůj příběh. Důvodů, proč se dostala do těžké situace, může být mnoho. Proto s každou rodinou  pracujeme individuálně. 

Naši sociální pracovníci docházejí do domácnosti a pomáhají ohroženým rodinám řešit problémy, se kterými si samy neporadí - nevyhovující bydlení, nedostatečné finance, péče o děti a o domácnost, problematické vztahy, výchovné problémy, komunikace mezi členy rodiny, domácí násilí, závislosti, nemoci a mnohé další.
 

Příběh jedné rodiny  
Po rozvodu rodičů zůstali Míša, Kája a Pavlík sami s maminkou. Z počátku jim nic nechybělo, ale později maminka začala životní těžkosti řešit alkoholem. Situace se zhoršovala a na velmi zanedbané děti upozornila dětská lékařka. Do této rodiny jsme začali dojíždět a pomáhat mamince řešit  péči o děti i neudržovanou domácnost. Tatínek dětí byl ochoten a schopen se o děti starat lépe, ale po rozvodu žil na ubytovně. Bývalá žena odmítala jeho přítomnost ve společné domácnosti. Postupnou odbornou sociální prací s oběma rodiči se podmínky pro výchovu dětí výrazně zlepšily. S rodiči jsme vypracovali plán péče o děti a o domácnost. Do výchovy dětí jsme postupně zapojili i jejich tatínka. Docházka dětí do školy, péče o jejich zdraví, výživu, čistotu i citové zázemí se zlepšila. Nakonec tatínek péči o děti zcela převzal, neboť maminka upřednostnila své zájmy a domácnost opustila. Pomohli jsme jí získat zaměstnání a s dětmi se pravidelně stýká. 
  
Máme radost z každé rodiny, které pomůžeme úspěšně překonat problémy. Mnohdy je tento proces nejen složitý, ale i časově, personálně, a tedy i finančně náročný. Náklady na poskytování těchto služeb na rok 2021 činí 3,5 miliony Kč. Za získaných 200 000 Kč pořídíme aktivizační pomůcky pro děti a notebook pro práci v terénu, uhradíme telefonní poplatky, cestovné do rodin a odměny sociálních pracovníků.
 
 
 DĚKUJEME za Váš příspěvek. Podpoříte šanci dětí zůstat doma a vyrůstat ve zdravé rodině.  


Ohroženým rodinám pomáháme v rámci  projektů Sanace rodiny a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi  (registrovaná sociální služba).

Podrobnosti  o naší činnosti najdete na  www.leccos.cz

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (5)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.