Bezobalu, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

Žáci na cestě k zero waste

Edukace mladé generace je unikátní možností, která vede ke změně smýšlení celé budoucí společnosti. To je jediným možným řešením stále se zhoršujícího stavu životního prostředí a klimatických změn. Proto chceme s vaší podporou pokračovat v ekologickém interaktivním vzdělávání dětí.

vybíráme od 29.4.2020

Tvořte budoucnost, kde udržitelnost bude samozřejmostí

5 150 Kč

přispělo

6 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dnešní generace je první, kterou následky stavu životního prostředí postihují a poslední, která může svým jednáním tuto situaci změnit. Proto bychom se rádi s vaší pomocí věnovali intenzivněji ekologickému vzdělávání na školách. Zaškolíme studenty pedagogické fakulty a dobrovolníky v oblastech zero waste, odpadového hospodářství a pedagogiky, kteří budou silnou posilou našeho týmu.

Ve spolupráci s odborníky na inovativní zážitkovou pedagogiku jsme vytvořili metodiku pro žáky 3.-5. tříd, kde jsme se zaměřili na problematiku plastů, jejich dopadu na životní prostředí a cestu, jak jim předcházet. Druhou metodiku pro žáky od 6. třídy po gymnázia jsme  zaměřili na předcházení veškerého odpadu od plastů a potravin přes oděvy a elektroniku. Projekt vnáší bližší porozumění problematice udržitelného životního stylu, který žákům všeho věku umožňuje téma si zvnitřnit. V závěru sami žáci přicházejí na jediné správné řešení problému – předcházení vzniku odpadu.  Žáci tak poznají sílu změny, kterou mohou sami uskutečnit a svým konáním ovlivnit i své spolužáky, kamarády i rodiče.

Projekt je koncipován cílenými aktivitami dle metody E - U - R (evokace, uvědomění, reflexe) podněcující kritické myšlení a vlastní prožitek. Respektuje přirozené procesy poznávání a učení, buduje učení na vnitřním zájmu dítěte. Na projekt máme skvělé zpětné vazby a jeho smysluplnost vidí nejen učitelé, ale i žáci.

Pomozte:

  • K zaškolení ambasadorů, kteří nám přinesou možnost vzdělávat o předcházení odpadu mnohem častěji 
  • K vytvoření nové metodiky pro nejmenší děti (předškoláci až 2. třída) 
  • K uskutečnění projektu na školách, které na ně nemají dotace
Děkujeme za podporu! 

Ing. Alžběta Maryšková
Alzbeta.maryskova@bezobalu.org

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Moc dekuji za vse co delate! Drzim palce!

Dagmar De La rosa
350 Kč

Jste skvělí, jen tak dál a držme palce další generaci ať se o tu planetu pěkně postará (i s naší pomocí).

Blanka Collis
1 000 Kč

Věřím, že osvěta těch nejmenších je správná cesta vpřed! Děkuju, že se věnujete o tomuto tématu

Kateřina Šimková
1 000 Kč

Děkujeme Vám za Vaši práci a za tuto osvětovou činnost! Jen tak dále!

Markéta
2 000 Kč