Charita Nový Hrozenkov


Senioři AKTUÁLNĚ - SPOLU PROTI KORONAVIRU

Pomoc v nouzi aneb podpora domácí péče

Cílem projektu je zabezpečit okamžitou dostupnost sociální a zdravotní služby pro všechny potřebné a bojovat proti šíření Koronaviru mezi rizikové skupiny obyvatel.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pomozte zůstat doma nejen seniorům v odlehlých částech Valašska – Horního Vsacka. Pojďte s námi zabezpečit okamžitou dostupnost sociální a zdravotní služby pro všechny potřebné!

Je nezbytné eliminovat riziko výpadku poskytnutí služby v době nouze a zajistit nové zájemce nebo navýšit počet návštěv u stávajících klientů. Abychom měli dostatek pracovnic v přímé péči, zřídili jsme ve spolupráci s městysem Nový Hrozenkov pro naše pečovatelky mateřskou školku. Provizorní hlídání drobotiny zajišťuje kolegyně ze sociální rehabilitace a naše pracovnice se tak mohou dál bez obav (o děti) věnovat všem potřebným.

Díky našim partnerům, dobrovolníkům i dárcům se daří postupně zajišťovat materiální nároky ztíženého provozu. Nouzová opatření bude nutné dodržovat delší dobu, než všichni z nás očekávali. Proto váš dar bude rozhodující pro přečkání pandemie pro minimálně 270 osob (seniorů, lidí s hendikepem nebo v době rekonvalescence) žijících v 7 obcích včetně jejich odlehlých částí pohraničního hornatého regionu Valašska a jejich „andělům“ - 17 člennému týmu pečovatelek a 7 člennému týmu zdravotních sester. 

Vaše finance poslouží k nákupu dalších ochranných a desinfekčních prostředků, vitamínů, ale také k zajištění nákladů spjatých s provozem služby.

Pro Vaši představu:

500 Kč jsou náklady spjaté s 1 hodinou péče v domácím prostředí,

1000 Kč příspěvek zajistí 1 den hlídání dětí pracovnic pečovatelské a zdravotní služby,

3000 Kč zajistí denní rozvoz stravy v pohraničním regionu Valašska.

Každá koruna bude směřovat na zajištění dostupnosti služby bez čekání v pořadnících 
od 6 do 22 hodin 365 dní v roce.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Přeji spoustu pozitivní energie, abyste ji mohli šířit všude tam, kde je potřeba!

Dárce

Mnoho sil pro organizaci a její pracovníky!

Dárce
500 Kč