Charita Nový Hrozenkov


Senioři AKTUÁLNĚ - SPOLU PROTI KORONAVIRU

Pomoc v nouzi aneb podpora domácí péče

Cílem projektu je zabezpečit okamžitou dostupnost sociální a zdravotní služby pro všechny potřebné a bojovat proti šíření Koronaviru mezi rizikové skupiny obyvatel.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pomozte zůstat doma nejen seniorům v odlehlých částech Valašska – Horního Vsacka. Pojďte     s námi zabezpečit okamžitou dostupnost sociální a zdravotní služby pro všechny potřebné!

Je nezbytné stále eliminovat riziko výpadku poskytnutí služby. Díky Vaší finanční pomoci zajistíme komplexní péči pro osoby propuštěné do domácí péče z nemocnic, anebo zvládneme vyšší počet návštěv u stávajících klientů.Služba je pro naše pracovnice a sestřičky náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Strach z možné nákazy však naše kolegyně neodrazuje a nadále ve ztížených podmínkách pomáhají všude tam,  kde je nejvíce potřeba.

Nouzová opatření bude nutné dodržovat delší dobu, než všichni z nás očekávali. Proto váš dar bude rozhodující pro přečkání pandemie pro minimálně 270 osob (seniorů, lidí s hendikepem nebo v době rekonvalescence) žijících v 7 obcích včetně jejich odlehlých částí pohraničního hornatého regionu Valašska a jejich „andělů“ - 17 člennému týmu pečovatelek a 7 člennému týmu zdravotních sester. 

Vaše finance poslouží k nákupu dalších ochranných a desinfekčních prostředků, vitamínů, ale také  k zajištění nákladů spjatých s provozem služby.

Pro Vaši představu:

500 Kč jsou náklady spjaté s 1 hodinou péče v domácím prostředí,

1000 Kč stojí 5 l desinfekce, která se spotřebuje za 1 týden pouze v pečovatelské službě,

3000 Kč zajistí denní rozvoz stravy v náročném terénu.

Každá koruna bude směřovat na zajištění dostupnosti služby bez čekání v pořadnících 
od 6 do 22 hodin 365 dní v roce.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkujeme za vaši pomoc! Ceníme si toho

Věra Hajdíková-Le Meur
1 000 Kč

Přeji spoustu pozitivní energie, abyste ji mohli šířit všude tam, kde je potřeba!

Dárce

Mnoho sil pro organizaci a její pracovníky!

Dárce
500 Kč