Nadační fond Pramen Luhačovice


Vzdělávání a výzkum Sport a volný čas

Stipendia

Stipendia pro jednotlivce jsou určeny všem, kteří chtějí rozvíjet své nadání (např. účast na soutěžích, kurzech, konferencích nebo seminářích) či profesionální zájem v oblasti kultury, umění nebo historie Luhačovic (stáže, studijní cesty, reprezentace v zahraničí). Jedná se o podporu individuálního profesionálního rozvoje umělců a kulturních aktérů s vazbou na město Luhačovice. Jedinec podpořený stipendiem bude mít možnost prostřednictvím praxe získat nové zkušenosti, etablovat se na umělecké / kulturní scéně nebo mu umožní se veřejně prezentovat.

vybíráme od 20.4.2020

Stipendia pro jednotlivce

Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
S VAŠÍ POMOCÍ V ROCE 2020 PODPOŘÍME min. 2 talenty ve výši max. 10 000 Kč prostřednictvím stipendií pro jednotlivce.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

I v karanténě je možné se rozvíjet a vzdělávat!
Program stipendií Nadačního fondu Pramen Luhačovice může eventuálně sloužit třeba i pro absolvování placených online kurzů! 

Založení projektu