Skautská nadace Jaroslava Foglara


Regionální a komunitní rozvoj Děti, mládež, rodina

Říčanští skauti staví novou klubovnu

Říčanští skauti letos zahájili první etapu stavby nové klubovny, která vyřeší problém nedostatečné kapacity pro stále se rozšiřující okruh zájemců o členství. Skauti staví částečně svépomocí, materiál a služby získávají s velkými slevami. Podporu poskytlo město a mnoho lidí a společností. Přesto ještě část peněz na celkové dokončení chybí - podpoříte skauty Vy?

Nová klubovna v Říčanech u Prahy

226 810 Kč
vybráno 101 % z 225 000 Kč

přispělo

43 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

Skautské středisko Lípa Říčany je se svými 324 aktivními členy největším skautským střediskem ve Středočeském kraji a 15. největším v celém Česku! Členská základna navíc strmě roste - například počet členů ve věku od 6 do 15 let se za posledních deset let více než ztrojnásobil!

Na druhou stranu naše skautská klubovna u Marvánku je již od roku 1968, kdy jsme ji vlastními silami postavili, stále stejná. Stísněné prostory stávající klubovny již neustojí současný rekordní zájem o skauting, což nás nutí některé zájemce dokonce odmítat!
 
Proto chceme postavit novou skautskou klubovnu v Říčanech!

Nová klubovna by problém nedostatečné kapacity vyřešila. Dětem nabídne příjemné a bezpečné místo pro smysluplné trávení volného času s vrstevníky.

Novou klubovnu budou moci jako zázemí pro aktivní pobyt dětí v přírodě v dopoledních hodinách využívat i další dětské výchovné a vzdělávací organizace či školy. K venkovnímu vybavení bude patřit i tzv. cyklo point, který bude k dispozici všem projíždějícím cyklistům. Oproti současné klubovně bude ta nová disponovat i malou kuchyňkou a WC s tekoucí vodou.

Kde už jsme?

Pro novou klubovnu se nám již podařilo vyjednat změnu územního plánu, máme pravomocné stavební povolení a na jaře 2020 jsme zahájili první etapu stavby (zemní práce, základy, 1. podzemní podlaží). Ve veřejné sbírce jsme již vybrali téměř milion korun, další miliony jsou před podpisem smluv. Přesto nám pro celkové dokončení projektu (v roce 2021) zbývá sehnat ještě cca 2.000.000 Kč! 

Vyberme společně ještě alespoň 150.000,- Kč a Skautská nadace Jaroslava Foglara nám přispěje z každé darované koruně 50 haléřů (celkem tedy dalších 75.000,- Kč !!!).

Pomůžete nám?

Na stavbě a jejím financování se budou významnou měrou podílet členové střediska. To ale samozřejmě nestačí. Potřebujeme finanční či materiální podporu vás - rodičů, bývalých členů, příznivců skautingu. Bez vaší podpory se projekt neobejde! Děkujeme za pomoc.

 
Více informací a další možnosti pomoci najdete na stránkách projektu nova-klubovna.cz

Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v  polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Máme střechu!

Máme vyzděno horní patro. Stavbu plánujeme zastřešit ještě letos.

Máme strop nachystaný na betonáž.

Izolujeme stěny.

Máme základovou desku.

Máme základy.


Založení projektu

na klubovnu

Tomáš Tkáčik
1 000 Kč

Hodně štěstí, ať se klubovna podaří <3

Anna Reindlova
5 000 Kč

Přejeme brzké dokončení.
Strnadovi

Petr Strnad
2 000 Kč

Na bývalou klubovnu mám krásné vzpomínky. At se daří v nové!

Vladislav Trnka
2 000 Kč

příspěvek od Járy Kočího z jeho poslední mzdy

Eva Kočová
2 000 Kč

Ať se daří 😉

Lukáš Kobík
500 Kč

At se dílo podaří!

Linda Gurecka
1 000 Kč