CZ / EN

Sport 2 Life, nadační fond


Děti, mládež, rodina Sport a volný čas

Sport2Life Česká Republika

Sport2Life je soukromě financovaný projekt zaměřený na inspirativní zdravý život a dobré návyky prostřednictvím sportu. Naším posláním je promovat, podporovat a zpřístupňovat sport všem dětem a mladistvým. Prostřednictvím organizovaných sportovních aktivit prosazujeme dobré kvality, zdravé návyky a disciplínu vytvořenou sportem. Věříme, že prostřednictvím vzdělávání dětí, rodin a veřejnosti o důležitosti sportu, pravidelném tréninku a dobré výživě můžeme motivovat mladé lidi k tomu, aby se věnovali zdravému a šťastnému životu. Nadace byla založena v Praze v České republice v listopadu 2017.

vybíráme od 19.5.2020

Pomůžete nám?

Snažíme se o to, aby děti v dnešní digitální době nezapomínaly na sport a měly možnost se hýbat. Proto organizujeme různé aktivity a eventy - ať už pravidelné tréninky na základních školách Universal Sports School nebo třeba dlouhodobý projekt s velkým zásahem dětí nesoucí název ProHero. Organizace těchto projektů stojí spoustu úsilí, energie, času a finančních prostředků. Můžete nám pomoci ale jednu z těchto složek snížit. A jak? Příspěvkem jakékoliv částky na náš transparentní účet. Do poslední koruny ji využijeme tak, aby dávala co největší smysl.
2 513 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu