Nadační fond Arnošta z Pardubic


Kultura, umění a historie Osvěta a poskytování informací

DOXA: Zpravodaj Katolická teologické fakulty Univerzity Karlovy

Zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy s názvem DOXA je zamýšlen jako forma sdílení zejména se studenty a absolventy, ale také se všemi „přáteli“ fakulty z řad věřících i nevěřících. V úvodním Focusu se vždy zabývá vybraným tématem z hlediska teologie a dějin umění, v dalších rubrikách se věnuje dějinám a osobnostem fakulty, současnému dění či publikacím. Vychází dvakrát ročně. Částka cca 70.000 Kč pokrývá náklady na sazbu, grafickou úpravu, korektury, reprodukční práva, tisk a distribuci. Členové redakční rady pracují jako dobrovolníci.

vybíráme od 13.4.2020

DOXA Zpravodaj KTF UK

Zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy s názvem DOXA je zamýšlen jako forma sdílení zejména se studenty a absolventy, ale také se všemi „přáteli“ fakulty z řad věřících i nevěřících. V úvodním Focusu se vždy zabývá vybraným tématem z hlediska teologie a dějin umění, v dalších rubrikách se věnuje dějinám a osobnostem fakulty, současnému dění či publikacím. Na dvě čísla ročně potřebujeme cca 70.000 Kč (sazba, grafická úprava, korektury, reprodukční práva, tisk a distribuce).
8 000 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy s názvem DOXA je zamýšlen jako forma sdílení zejména se studenty a absolventy, ale také se všemi „přáteli“ fakulty z řad věřících i nevěřících. V úvodním Focusu se vždy zabývá vybraným tématem z hlediska teologie a dějin umění, v dalších rubrikách se věnuje dějinám a osobnostem fakulty, současnému dění či publikacím.

DOXA vychází dvakrát ročně. Na tato dvě čísla otřebujeme asi 70.000 Kč. Částka pokrývá náklady na sazbu, grafickou úpravu, korektury, reprodukční práva, tisk a distribuci. Tiskne se 2 × 2000 kusů, jeden vyjde asi na 18 Kč včetně poštovného (další exempláře jsou distribuovány elektronicky). Členové redakční rady pracují jako dobrovolníci.

Všechna čísla naleznete v elektronické podobě zde: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1370.html

KTF vás chce prostřednictvím DOXY informovat o svých „radostech a nadějích, smutcích a úzkostech“. Chce spolu s vámi hledět do minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a tak je s vámi sdílet.
Teologická fakulta byla v r. 1347–1348 předmětně vymezena jako ta část pražské univerzity, jež se věnuje reflexi víry katolické církve. Dnes tak činí jednak na základě toho, co katolická církev jako adresátka Božího zjevení sama je a v co věří, jednak na základě studia kulturních projevů, jež si tato víra v průběhu dějin dala.“ (Vojtěch Novotný, vedoucí redaktor)

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu