Bez mámy, z.s.


Děti, mládež, rodina Humanitární pomoc

Škola doma a cesta z krize COVID-19

Pandemie způsobená virem Covid-19 vedla k přerušení výuky nejen u nás a dalších evropských státech, ale také v řadě afrických zemí, Tanzanii nevyjímaje. Moderní technologie, internet a možnosti vzdělávacího systému v západní společnosti nabízí řadu alternativ a kreativních možností jak výuku suplovat. V chudé agrární vesnici Mahango jsou tyto nástroje naprosto nedostižné. Uzavření škol otevírá propast mezi žáky škol a jejich perspektivní budoucností. Pomozte nám čelit této hrozbě.

vybíráme od 27.3.2020

Škola doma a cesta z krize Covid-19

Školy v Tanzanii jsou zavřené, možnosti výuky na dálku žádné. Pomozte nám čelit krizi domácím vzděláním v Centru pro sirotky.
21 201 Kč

přispělo

26 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Sirotci, pro které je škola jedinou reálnou možností jak se stát plnohodnotnými členy společnosti, jsou absencí vzdělávání přímo ohroženi. V Centru pro sirotky v Mahangu existuje zázemí, díky kterému je možné tuto krizi alespoň částečně řešit, schází však prostředky pro realizaci tohoto řešení. Zvýšená finanční náročnost na provoz Centra se týká také nutnosti učinit preventivní kroky proti nákaze a to zpřísněním hygienických opatření či zvýšení přídělu ovoce bohatého na vitamín C. Dále je nezbytné vytvořit zásoby základních léků a potravin, jelikož krize v Tanzanii může výrazně omezit fungování tamější infrastruktury. Není vyloučeno, že vláda vyhlásí zákaz vycházení, které bude platit ze dne na den.

Sbírka je pořádána za účelem:
  • Personálního zajištění domácí výuky (plat učitele)
  • Nákupu učebních pomůcek (křídy, psací potřeby, sešity...)
  • Zajištění hygienických potřeb (dezinfekce, roušky, čisticí prostředky...)
  • Navýšení přídělů ovoce 
  • Zajištění rezervy základních léků 
  • Podpory potravinové samostatnosti v době krize (vyšší podpora zásobování pro případ selhání místní infrastruktury)
  • Podpory dalších výukových aktivit (šití a ruční práce, multimediální a interaktivní výuka)
Nadstandardní výdaje pro fungovaní Centra pro 30 sirotků na 1 měsíc = 18 000,- Kč

Primárním cílem sbírky je zajistit prostředky pro fungování nouzového režimu Centra pro sirotky v Mahangu na dobu alespoň 3 měsíců = 54 000,- Kč

Více informací o současné situaci v Mahangu a podrobný rozpis výdajů naleznete v odkazu
ZDE.
 

V případě, že chcete získat více informací o činnosti Bez mámy, z.s. nebo se jako podnikatel či veřejná osoba domluvit na partnerství, v rámci kterého podpoříme propagaci Vaší činnosti formou reklamy či PR, kontaktujte: 

Mgr. Matouš Homola
Mail: Matous.Homola@bezmamy.cz
Tel.: +420 723 526 634 

Aktuality o činnosti centra a využití vybraných prostředků naleznete na facebooku organizace.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Klobouk dolů za to, co děláte. Máte můj obdiv. Držím palce.

Alice Džupin
500 Kč

Moc díky za to co děláte!

Ondřej Novák

Držím palce a zdravím všechny do Mbey ❤️🙏

Renáta Staňková
500 Kč