Cesta domů, z.ú.


Hospicová a paliativní péče

Odborná kniha o perinatální paliativní péči

Kniha s názvem "Handbook of Perinatal and Neonatal Palliative Care" je určená pro zdravotní sestry, lékaře a jiné zdravotnické profesionály. Tato příručka je prvním zdrojem svého druhu a komplexně se zabývá multidimenzionálními aspekty perinatální a novorozenecké paliativní péče. Byla sepsána multiprofesním týmem renomovaných odborníků, jedná se o odborný text pro všechny členy týmu paliativní péče.

vybíráme od 13.2.2020
3 091 Kč
vybráno 100 % z 3 091 Kč

přispěl

1 člověk
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

Knihovna Cesty domů, která byla založena v roce 2004, je první knihovnou v ČR, jejíž fond je zaměřený na paliativní a hospicovou péči v celé její šíři, tj. shromažďuje dokumenty z oborů lékařství, ošetřovatelství, psychologie, sociální práce, spiritualita apod. Knihovna je otevřena pro všechny, kdo mají zájem o literaturu zaměřenou na konec lidského života, na péči o umírající či na paliativní medicínu. Slouží jak profesionálům a studentům pečujících profesí, tak zainteresovaným laikům.

Kniha "Handbook of Perinatal and Neonatal Palliative Care" je velmi unikátní. Očekáváme, že bude vítaným zdrojem informací pro zdravotní sestry a lékaře nejen z Cesty domů, ale také pro další lidi z řad odborné veřejnosti.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu