Sdružení Neratov, z. s.


Lidé s postižením Děti, mládež, rodina

Postavme novou školu

Základní školu speciální provozujeme v Bartošovicích v Orlických horách od roku 2014. Je určena pro žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Řešíme tím speciální vzdělávací potřeby těchto osob. V současné době nám však původní budova obecní školy nestačí. Potřebujeme celkově bezbariérové řešení pro lepší dostupnost a nový prostor pro nácvik běžných denních povinností. Na činnost školy navíc nově navazují nové sociální služby – denní stacionář a odlehčovací služba.

vybíráme od 4.2.2020
10 830 Kč

přispělo

21 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
 Nezisková organizace Sdružení Neratov pomáhá od roku 1992 v horské vesnici Neratov v Orlických horách lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice. 
 Postupem let jsme zrekonstruovali poutní kostel a několik budov, které nyní slouží jako chráněné dílny nebo domovy pro pěstounské rodiny a lidi s mentálním postižením.  V Neratově, Bartošovicích, Žamberku a Králíkách jsme do provozu uvedli  hned několik chráněných pracovišť, v nichž jsou lidé s mentálním postižením zaměstnáni v chráněném prostředí a za pomoci školených asistentů se realizují v práci, která je zajímá a naplňuje. V současné době zaměstnáváme cca 200 lidí se zdravotním postižením. 
 Základní školu speciální provozujeme v Bartošovicích v Orlických horách od roku 2014. Je určena pro žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Řešíme tím speciální vzdělávací potřeby těchto osob. 
 Máme školu malou, rodinnou a přátelskou. Ve třech třídách je celkem 20 žáků. Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti a jeho potřebám. Důraz klademe na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na vyvážení výuky, odpočinku a her. Důležitou součástí je pobyt v přírodě, ale nezapomínáme ani na kulturu, exkurze a výlety. Školu vede kvalifikovaný tým učitelů a asistentů. 
 V současné době nám však původní budova obecní školy nestačí. Potřebujeme celkově bezbariérové řešení pro lepší dostupnost a nový prostor pro nácvik běžných denních povinností. Na činnost školy navíc nově navazují nové sociální služby – denní stacionář a odlehčovací služba. Odlehčovací službou bude řešena palčivá situace osob s poruchou autistického spektra. Toto téma je v současné chvíli velmi aktuální a viditelné. Naším záměrem je poskytovat komplexní služby, které přispějí k systémovému řešení tohoto problému. A to nejen na území našeho regionu. Služby budou k dispozici pro uživatele v rámci celé České republiky. 
 Při stavbě nové školy se nespoléháme na dotace, ale velkou část hradíme z vlastních zdrojů a bankovního úvěru. K pokrytí celé stavby potřebujeme 18 milionů korun.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.