Česká společnost ornitologická


Životní prostředí Zvířata

Ptačí rezervace ČSO

Na různých místech Čech a Moravy vykupujeme pozemky pro ptáky a budujeme ptačí rezervace! Pouze na vlastních pozemcích můžeme zabezpečit tu nejlepší ochranu ptáků i jiných živočichů. Například zajistíme kosení, pastvu, vybudujeme tůně a také území zpřístupníme milovníkům ptáků. Funguje to - ptačí park Josefovské louky, založený v roce 2006, je nyní skutečným mokřadním rájem plným života. K němu jsme vybrali další vhodná místa na Českolipsku, Přerovsku a Hodonínsku a z darů budeme postupně vykupovat to, co bude zrovna na prodej.

Ptačí rezervace ČSO

Pomozte vytvořit ptačí rezervace - místa, kde bude ochrana ptáků na prvním místě!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Podpořte ochranu ptáků v soukromých ptačích rezervacích! S vaší pomocí vytvoříme vhodná prostředí a aktivně zajistíme ptákům ty nejlepší možné podmínky pro život.

V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME NA ROZŠÍŘENÍ ČI VZNIKU NÁSLEDUJÍCÍCH PTAČÍCH REZERVACÍ: 

Ptačí park Josefovské louky (u Jaroměře)

Většině milovníků ptáků již dobře známý ptačí park se rozprostírá v nivě řeky Metuje. Dosud jsme vykoupili přes 40 ha luk, opravili starý zavlažovací systém a dvakrát ročně louky zaplavujeme. Vybudovali jsme mnoho menších tůní i větší vodní plochu. S managementem nám ukázkově pomáhají divocí koně a brzy i pratuři. V ptačím parku jsme doposud zaznamenali výskyt 175 druhů ptáků, hnízdí nebo se o hnízdění pokusili např. 4 druhy chřástalů, čírky modré, jeřábi popelaví, čejky chocholaté, bekasiny otavní nebo vodouš rudonohý. Každoročně zde pořádáme 7 akcí pro veřejnost a množství školních exkurzí. V roce 2019 získal ptačí park Cenu sympatie v celonárodní hlasovací soutěži o nejlepší projekt adaptace na klimatickou změnu Adapterra Awards.
V současnosti domlouváme s městem Jaroměř výkup dalších 3,7 ha cenných pozemků.

Ptačí park Mnišské louky (u České Lípy)

V nivě řeky Ploučnice jsme našli kouzelné místo pro vznik druhé rezervace ČSO. Podmáčené louky poseté zbytky starého koryta zatím zarůstají dřevinami.  Jednou se i tady budou pást divocí koně a prohánět čejky, vodouši a chřástalové. Již nyní na okraji lokality hnízdí jeřábi, pozorovat lze ledňáčka říčního, z bahňáků pisíka a vodouše kropenatého, dále luňáka červeného, slavíka modráčka nebo bělořita šedého na tahu. První pozemek je připraven k výkupu!  Ihned po zakoupení zde vyřežeme náletové dřeviny a kořeny vytaháme, čímž vznikne první námi vytvořená tůň, která hned může sloužit např. bekasinám otavním.

Malá Lipová (u Přerova)
Malá pískovna poblíž Přerova je domovem kolonie vlh pestrých,  které potřebují čas od času obnovit hnízdní stěnu. Pro úspěch celé rezervace je rozhodující přístup hlavního současného vlastníka, města Přerova, které předběžně souhlasí. Pokud vše půjde dobře, výkupy by měly proběhnout v roce 2020. Rezervace ČSO zde bude hodně zaměřená na veřejnost, chceme vybudovat pozorovací kryty přímo u hnízdní stěny tak, abychom mohli tyto nádherné ptáky pozorovat i fotografovat z bezprostřední blízkosti a přitom je nerušili. Na přípravě i následném provozu rezervace se bude rozhodujícím dílem podílet Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO.

Ptačí park Kosteliska (u Hodonína)

Lokalita Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. V současnosti se jedná většinou o silně podmáčenou džungli zarostlou směsí invazních druhů rostlin, která přímo volá po vhodném managementu, jako je např. kosení nebo pastva. Při správné  údržbě se může stát domovem takových ptačích klenotů, jako jsou  např. vodouš rudonohý, čejka chocholatá, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, chřástal kropenatý,  lžičák pestrý či bukač velký. Lokalitu bude mít v péči jihomoravská pobočka ČSO ve spolupráci s kanceláří ČSO. S výkupy pozemků začneme nejspíše v polovině roku 2020. 

Děkujeme, že nám pomůžete vytvořit nové domovy pro ptáky!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky neskutečně rychlé odezvě dárců se podařilo již před Vánocemi zaplatit 45 000 Kč za první pozemek v nové rezervaci ČSO - Mnišských loukách v nivě Ploučnice. 30.1. 2020 by na příslušném katastru připsán do vlastnictví ČSO. Čtěte a prohlížejte fotografie v článku na webu ČSO https://www.birdlife.cz/vykoupili-jsme-prvni-pozemek-na-mnisskych-loukach/ V současnosti probíhají jednání o rozsáhlejších navazujících pozemcích, které by se tak mohly stát jádrem nově vznikajícícho Ptačího parku Mnišské louky.

Založení projektu

Děkuji :)

Daniella Sladká
200 Kč

......mám pozemky v buchlovských horách........

Jiří Otáhal
500 Kč

Ptačí rezervace jsou skvělý nápad. Jen tak dál.

Eva-Lupen
500 Kč

Díky za Vaši aktivitu!

Zdenek Škvařil

Inspiraci k výkupům hodnotných území mohla ČSO převzít od RSPB již dávno, ale lepší teď, než nikdy. S ohledem na monetární povahu naší společnosti není nic jiného než vlastnictví území spolehlivou zárukou jeho budoucnosti. Díky za vaši práci.

Petr Š.
2 000 Kč

více bekasín a chřástalů

Jiří Kubíček
500 Kč

Díky za vše co děláte pro krajinu a živou přírodu!

Jan Štefka
1 000 Kč

Díky!

Vladislava Belkoská
200 Kč

...

Jaroslav Novotný
500 Kč

:)

Martina Lesáková
1 000 Kč