Prostor pro rodinu, z.ú.


Děti, mládež, rodina

Zelené dvorečky dětem

Chceme i městským dětem dopřát pohyb v přírodě a přirozeném prostředí. Protože stále chybí dostatečné množství hřišť pro nejmenší děti, rozhodly jsme se ekologicky zvelebovat a využívat dvorky, vnitrobloky a přilehlá prostranství v blízkosti našich dětských skupin.

vybíráme od 2.12.2019

Zelené dvorečky dětem

Chceme i městským dětem dopřát pohyb v přírodě a přirozeném prostředí. Protože stále chybí dostatečné množství hřišť pro nejmenší děti, rozhodly jsme se ekologicky zvelebovat a využívat dvorky, vnitrobloky a přilehlá prostranství v blízkosti našich dětských skupin.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dnešní děti tráví většinu času uvnitř,  přitom dostatek pohybu venku na čerstvém vzduchu je pro ně tak důležitý. Posiluje imunitu, děti se učí riskovat, chodit na vlastních nohou a přirozeně se pohybují mezi překážkami. S každým krokem se zvyšují jejich kompetence.
Pracující rodiče mají méně času chodit s dětmi na hřiště a hlídat zejména ty nejmenší, aby jim starší děti neublížily. 
Uvědomujeme si, že se u našich zařízení objevují i další potřeby, které pociťují i rodiče, a sami nás žádají o jejich naplnění. 
Finanční prostředky, které máme k dispozici, na vybudování bezpečných hřišť pro nejmenší děti nestačí. 
Proto budeme rádi, když nás v naší snaze zvelebování dvorků a vnitrobloků podpoříte. 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu