Portimo, o. p. s.


Lidé s postižením Děti, mládež, rodina

Pomáháme tam, kde je třeba.... Pomáhejte s námi....

Portimo provází člověka v nepřízni života. Podporuje ho, aby mohl obtížnou situaci zvládnout vlastními silami a to prostřednictvím sociálních služeb a programů: - EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Občanská poradna - Osobní asistence - Raná péče - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Preventivní programy Centra prevence CéPéčko - Dobrovolnické programy

Pomáháme tam, kde je třeba.... Pomáhejte s námi....

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Portimo hledá a nabízí nová řešení problémů jednotlivým lidem i širší komunitě, a proto je nepostradatelným partnerem pro své okolí.

Sociální služby a programy:
Raná péče
Poskytujeme odbornou pomoc a podporu rodinám, ve kterých mají rodiče pochybnosti o správném vývoji svého dítěte nebo mají či očekávají dítě se zdravotním postižením.

EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženy. Nízkoprahový klub je bezpečným místem pro trávení volného času, zábavu, podporu a odbornou pomoc.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Provázíme rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Posilujeme kompetence rodičů tak, aby se dětem v rodině dobře žilo a zdravě se vyvíjely.

Centrum prevence CéPéčko
Programy primární prevence jsou zaměřeny na pozitivní ovlivňování postojů a chování dětí, vytváření zdravého sebepojetí žáků, problematiku vztahů v kolektivu, prevenci šikany, prevenci užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování.

Osobní asistence
Je určena dospělým lidem, kteří potřebují pomoc druhých vzhledem k nemoci, stáří či zdravotnímu handicapu. Naší snahou je, aby služba přispěla ke zvýšení samostatnosti uživatelů, aby jim umožnila vést - navzdory obtížím - plnohodnotný a důstojný život.

Dobrovolnictví
Je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena.

Občanská poradna
Poskytuje rady, informace a pomoc uživatelům služby, informuje je o jejich právech, povinnostech, možnostech řešení a dostupných službách. Pomáhá lidem najít řešení jejich problémů a hájit jejich oprávněné zájmy. 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

obdivuji Váš zájem a chuť pomáhat!!!

Dárce