Cesta domů, z.ú.


Hospicová a paliativní péče Zdraví

Lineární dávkovač

V lednu 2020 spouštíme pilotní provoz nové služby Cesty domů. Pobytovou službu odlehčovacích služeb potřebujeme vybavit a uvítáme Vaše příspěvky konkrétně na lineární dávkovač k podávání léků.

Lineární dávkovač

15 960 Kč
vybráno 100 % z 15 960 Kč

přispělo

6 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Letos jsme se přestěhovali do nových prostor v Michli, kde se v současné době zaměřujeme na vybavení lůžkové části. Pobytovou službu odlehčovacích služeb využijí lidé v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci, jejichž rodiny tak získají prostor pro odpočinek a vystřídání v náročné péči. Služba bude určena klientům z celé České republiky a zkušenosti z pilotního provozu budeme předávat dalším organizacím, aby podobná lůžka s takto specifickou nabídkou mohla vznikat i jinde v ČR.
V lůžkové části potřebujeme také specifické pomůcky. Budeme rádi za příspěvek na lineární dávkovač. Část financí jsme již získali od Ministerstva zdravotnictví, ale ještě nám chybí kofinancování ve výši 15 960 Kč.

Děkujeme!

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.     
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu