CZ / EN

F-nadace


Children, Youth and Family Education and Research

The research of Filip Kachnič

Every human being has a breath, not every one of them has a voice. Among us, we have little human beings, whose voice is not heard but they make a big difference: they bring the topic of respect to schools. They are the children of immigrants. I am giving voice to these children. I want to get to know their gifts so that they could use them for the good of the whole classroom. Become part of this and help me carry out an offer to schools that includes free evaluation of the conditions of immigrants‘ education. We know that if the school has the right perspective on immigrants’ education, the presence of immigrants in classes starts motivating other Czech children. (OECD)

we started on 2019-10-22

VÝSKUM FILIPA KACHNIČA

Každá živá bytosť má dych, ale nie každá má aj hlas. Máme medzi sebou malé ľudské bytosti, ktorých hlas síce nie je počuť, ale robia veľkú vec: prinášajú so sebou tému rešpektu do škôl. Sú to deti cudzincov. Dávam hlas deťom cudzincov, aby sme poznali ich talenty a využili ich pre všetky deti v škole. Umožnite spolu so mnou ponúknuť školám zadarmo profesionálne vyhodnotenie podmienok vzdelávania cudzincov. Vieme, že pri správnom nastavení vzdelávania školy, prítomnosť detí cudzincov v triede značne motivuje české deti k učeniu a tým aktivizuje ich samostatné učenie (OECD). Vzdelávanie v takýchto školách rozširuje vnímanie sveta, lebo deti z iných krajín reprezentujú svet taký aký naozaj je - pestrý. Celková práca s deťmi cudzincami v jednej škole vyjde na 195 €. Pomôžte mi ponúknuť túto službu čo najviac školám. Dáte im tým šancu vylepšiť kvalitu vzdelávania.
€427

supported by

8 people
Donate in :
secured by Darujme.cz
Vzdelávanie v takýchto školách rozširuje vnímanie sveta, lebo deti z iných krajín reprezentujú svet taký aký naozaj je - pestrý. Celková práca s deťmi cudzincami v jednej škole vyjde na 5000 Kč. Pomôžte mi ponúknuť túto službu čo najviac školám. Dáte im tým šancu vylepšiť kvalitu vzdelávania.

Už 2 € pomôže vylepšiť kvalitu vzdelávania v jednej celej škole.

6 € pomôže zapojiť do zlepšovania podmienok vzdelávania učiteľa.

12 € pomôže navrhnúť spôsob akým sa má uberať vyučovanie v jednej školskej triede.

20 € pomôže vylepšiť vzdelávanie v jednej celej  škole.

30 € pomôže zapojiť rodičov detí cudzincov do života školy.

60 € pomôže vypracovať dlhodobý zámer pre vylepšenie vzdelávania detí cudzincov pre jednu celú školu.

Celková práca s deťmi cudzincami v jednej škole vyjde na 195 €. Pomôžte mi ponúknuť túto službu čo najviac školám. Dáte im tým šancu vylepšiť kvalitu vzdelávania.

Support this project even more and ask your friends to help Create campaign