CZ / EN

F-nadace


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

VÝSKUM FILIPA KACHNIČA

Každá živá bytosť má dych, ale nie každá má aj hlas. Máme medzi sebou malé ľudské bytosti, ktorých hlas síce nie je počuť, ale robia veľkú vec: prinášajú so sebou tému rešpektu do škôl. Sú to deti cudzincov. Dávam hlas deťom cudzincov, aby sme poznali ich talenty a využili ich pre všetky deti v škole. Umožnite spolu so mnou ponúknuť školám zadarmo profesionálne vyhodnotenie podmienok vzdelávania cudzincov. Vieme, že pri správnom nastavení vzdelávania školy, prítomnosť detí cudzincov v triede značne motivuje české deti k učeniu a tým aktivizuje ich samostatné učenie (OECD).

vybíráme od 22.10.2019

VÝSKUM FILIPA KACHNIČA

Každá živá bytosť má dych, ale nie každá má aj hlas. Máme medzi sebou malé ľudské bytosti, ktorých hlas síce nie je počuť, ale robia veľkú vec: prinášajú so sebou tému rešpektu do škôl. Sú to deti cudzincov. Dávam hlas deťom cudzincov, aby sme poznali ich talenty a využili ich pre všetky deti v škole. Umožnite spolu so mnou ponúknuť školám zadarmo profesionálne vyhodnotenie podmienok vzdelávania cudzincov. Vieme, že pri správnom nastavení vzdelávania školy, prítomnosť detí cudzincov v triede značne motivuje české deti k učeniu a tým aktivizuje ich samostatné učenie (OECD). Vzdelávanie v takýchto školách rozširuje vnímanie sveta, lebo deti z iných krajín reprezentujú svet taký aký naozaj je - pestrý. Celková práca s deťmi cudzincami v jednej škole vyjde na 5000 Kč. Pomôžte mi ponúknuť túto službu čo najviac školám. Dáte im tým šancu vylepšiť kvalitu vzdelávania.
26 257 Kč

přispělo

8 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vzdelávanie v takýchto školách rozširuje vnímanie sveta, lebo deti z iných krajín reprezentujú svet taký aký naozaj je - pestrý. Celková práca s deťmi cudzincami v jednej škole vyjde na 5000 Kč. Pomôžte mi ponúknuť túto službu čo najviac školám. Dáte im tým šancu vylepšiť kvalitu vzdelávania.

Už 50 Kč pomôže vylepšiť kvalitu vzdelávania v jednej celej škole.

150 Kč pomôže zapojiť do zlepšovania podmienok vzdelávania učiteľa.

300 Kč pomôže navrhnúť spôsob akým sa má uberať vyučovanie v jednej školskej triede.

500 Kč pomôže vylepšiť vzdelávanie v jednej celej  škole.

700 Kč pomôže zapojiť rodičov detí cudzincov do života školy.

1500 Kč pomôže vypracovať dlhodobý zámer pre vylepšenie vzdelávania detí cudzincov pre jednu celú školu.

Celková práca s deťmi cudzincami v jednej škole vyjde na 5000 Kč. Pomôžte mi ponúknuť túto službu čo najviac školám. Dáte im tým šancu vylepšiť kvalitu vzdelávania.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Keep up the great work!

Steven Kainth
50 €