Cesta domů, z.ú.


Hospicová a paliativní péče Zdraví

Prostěradla

V lednu 2020 spouštíme pilotní provoz nové služby Cesty domů. Pobytovou službu odlehčovacích služeb potřebujeme vybavit a uvítáme Vaše příspěvky konkrétně na prostěradla, která jsou pro tento typ služby velmi důležitá.

Prostěradla

5 400 Kč
vybráno 100 % z 5 400 Kč

přispělo

8 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Letos jsme se přestěhovali do nových prostor v Michli, kde se v současné době zaměřujeme na vybavení lůžkové části. Pobytovou službu odlehčovacích služeb využijí lidé v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci, jejichž rodiny tak získají prostor pro odpočinek a vystřídání v náročné péči. Služba bude určena klientům z celé České republiky a zkušenosti z pilotního provozu budeme předávat dalším organizacím, aby podobná lůžka s takto specifickou nabídkou mohla vznikat i jinde v ČR.
V lůžkové části potřebujeme specifické pomůcky, ale i drobnější a běžné vybavení. Budeme rádi za příspěvek na prostěradla.

Děkujeme!

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.    
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu