NESEHNUTÍ


Životní prostředí

Pomozte nám zůstat NESEHNUTÍ

Náš v současné době jediný program, který se systematicky zabývá ochranou životního prostředí v Brně se ocitá bez finančních prostředků. Pomozte nám zachovat ekologický rozměr našich aktivit, tedy základný stavební kámen NESEHNUTÍ.

vybíráme od 21.8.2019
8 000 Kč
vybráno 8 % z 99 495 Kč

zbývá

14 dní

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Přesto, že reagujeme na řadu grantových výzev a snažíme se získat státní podporu, Ministerstvo životního prostředí ani jiné státní instituce nám již delší dobu neposkytly žádné finanční prostředky na rozvoj našich aktivit směřujících k ochraně životního prostředí v Brně. 

Bez zajištěného platu zaměstnankyň programu se nemůžeme naplno věnovat občanským kampaním, watchdogu přípravy důležitých strategických dokumentů města, poradenství místním iniciativám ani dalším systematickým aktivitám. Byli bychom neradi, kdyby NESEHNUTÍ bylo oslabeno natolik, že by již nemělo kapacity věnovat se ekologickým aktivitám.

Budeme vám proto moc vděčni, když nás podpoříte. Celkem v současné době sháníme finance v hodnotě alespoň 99 495 Kč. 

Děkujeme.
 


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu