Bachtale, z.s.


Osvěta a poskytování informací Sociálně znevýhodněné skupiny

SDÍLENÝ FUNDRAISER PRO ROMSKÉ ORGANIZACE

I když mnoho organizací romských vykonává svojí práci dobře- řeší aktuální témata své komunity a potřeb, tak stále nedosahují, ani po létech na finanční prostředky, které by šli přímo romské komunitě a nastali by pak větší posuny a změny, které by problém řešili společně s romskou komunitou přes místní romské spolky v partnerství.

vybíráme od 16.8.2019
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
I když mnoho organizací romských vykonává svojí práci dobře- řeší aktuální témata své komunity a potřeb, tak stále nedosahují, ani po létech na finanční prostředky, které by šli přímo romské komunitě a nastali by pak větší posuny a změny, které by problém řešili společně s romskou komunitou přes místní romské spolky v partnerství. 


Neumí  psát projekty pro svoje organizace, navazovat spolupráci, nemají partnery, kdo by jim pomáhal a tudíž se jim nedostává finančních prostředků na základní potřeby a služby, které vychází z komunity a co by si lidé přáli a potřebovali. A přes tyto organizace by řešili chudobu, nezaměstnanost, integrační procesy v ve sférách zaměstnání, bydlení, v rozvoji svého kulturního dědictví a historie Romů, politické aktivizace, rozvoj femistické a gender stránky v romské komunitě, atd. 

I přes velké výzvy, které jsou v rámci EU výzev a jiných v ČR, TAK NEDOSAHUJÍ na ně i když některé jsou mířené i přímo na Romy a mohli by pomoci Romům. 

 V praxi to pak vypadá, že organizace převážně neromské si vytvoří projekt tam, kde jsou Romové , který je sice mnoha případech dobrý, ale Romům to změny nepřináší v důsledku. 

Zůstávají jen klienty služeb a nemohou se podílet na tom, co by chtěli a potřebovali řešit oni- není to podstatné, protože už při sepisování projektů v této rovině není převážně nastaven. Proto jsou romské organizace v začarovaném kruhu a nejsou ve vývoji podporovány. 

I my řešíme tento problém dlouhodobě- přes profesionalitu a základní tým sociálních pracovníků, kteří se zabýváme kvalitní komunitní sociální práci, ale i zážitkovou pedagogikou, osvětou, romským holokaustem, gender tématy, atd, tak v tomto nemáme zkušenosti a neumíme. 

Jsme v začarovaném kruhu - práci odvádíme s pocitem, že to vždy někomu pomůže, ale nelze to dlouhodobě vytvářet zdarma a dobrovolnicky, protože na tížené změny a cíle nedosahujeme. 

Kvalitní práce vyžaduje dílčí cíle a finanční prostředky na  pracovní tým, akce, dílčí cíle. atd. 
Je to začarovaný kruh nejen pro nás, ale i pro jiné romské organizace- nejsou konkurenceschopný - a tudíž nemohou ani kvalitně pomáhat více lidem a rozšiřovat služby a pomáhat romské komunitě. 

Proto Vás žádáme o přispění na sdíleného fundraisera-finančního managera, který bude mít úkol pomoci romským organizacím, k profesionalizaci služeb vnitřně v rámci komunity a tak lépe eliminovat izolaci Romů a romských organizací a pomoci vyprofilovat a nastavit profesionální služby Romů k Romům.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu