KreBul, o.p.s.


Lidé s postižením Senioři

Půda plná aktivit

Pomozte nám dostavět bezbariérové komunitní centrum v Prachaticích, které bude sloužit všem - od dětí přes osoby s postižením až po seniory. Vaše prostředky pomohou k zakoupení výtahu, odstranění architektonických a technických bariér. Pomůžete splnit sen, na jehož počátku stáli samotní uživatelé našich služeb.

vybíráme od 12.8.2019
42 945 Kč

přispělo

26 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
KreBul, o.p.s. byla založena v roce 2007 (tehdy jako občanské sdružení). Od roku 2009 pak působíme v Prachaticích, kde jsme začínali realizovat aktivity Občanské poradny a Informačního centra pro mládež, a to na ploše 34 m². V letech 2012 – 2014 se nám podařilo naše prostory rozšířit a investovat do domu téměř 5,5 milionu Kč, což nám pomohlo k tomu, že můžeme aktivity rozšiřovat a poskytovat většímu okruhu návštěvníků. V současné době tak ještě realizujeme kontaktní místo pro seniory SeniorPoint, Dobrovolnické centrum, poradnu zdraví a zdravého životního stylu FOOD.BODY.LIFE a od roku 2018 Komunitní centrum Prachatice. Máme zkušenosti také s mezinárodními projekty (výměny mládeže, mezinárodní dobrovolnictví), pracujeme s rodinami a jejich problémy, realizujeme adaptační a zážitkové kurzy pro školy a školní skupiny (z Jihočeského a Karlovarského kraje).
V roce 2016 se naši návštěvníci a účastníci našich akcí začali zabývat myšlenkou rozšíření stávajících prostor, a to do prostor půdy, která do té doby byla zcela nevyužívána. A tak jsme začali komunitně projednávat, co by z půdy mohlo vzniknout a jaké aktivity by se zde mohly realizovat. Oslovili jsme architekta, který nám zpracoval vizualizaci, podali jsme projekt, získali stavební povolení. Po 3 neúspěších se nám podařilo získat stavební firmu a v únoru 2019 začali se stavebními pracemi.
Díky vaší podpoře budeme moci dokončit půdní vestavbu, na jejímž konci je vznik komunitního centra, tedy místa pro setkávání a realizaci nejrůznějších aktivit. Bohužel, díky cenám ve stavebnictví (původní rozpočet byl připraven v roce 2016, za tu dobu se ceny ve stavebnictví výrazně navýšily a tím pádem i cena díla byla vysoutěžena s vyšší cenou) se cena díla navýšila o 2,5 milionu korun, které jsou nezbytné k dokončení stavby v plném rozsahu (tedy bez nutnosti hledat úspory, provádět škrty v rozpočtu).  

Za získané finance například pořídíme výtah (díky kterému bude centrum přístupné pro všechny s omezeným pohybem), pořídíme zábradlí ke všem potřebným místům, dovybavíme bezbariérové wc, odstraníme co nejvíce architektonických a technických bariér, které se v domě nacházejí. 

V březnu jsme zrealizovali benefiční maškarní bál, otevřeli jsme veřejnou sbírku, díky níž se snažíme získat finanční prostředky na dokončení stavby a také na potřebné vybavení.
Tuto naší výzvu například podporuje i nevidomá paní Maruška. Ta se stala naší dobrovolnicí a v současné době plete šály, předložky do koupelny, vyrábí kočičky a další zajímavé výrobky, díky jejichž prodeji se snaží získat prostředky právě na tuto sbírku. 

Za každou vaši pomoc předem děkujeme. Každá koruna se počítá. Každý dar nás posouvá blíže k naplnění snu. Děkujeme!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

přeji mnoho zdaru

david cerny
3 000 Kč

Hodně štěstí přeji!🍀 M.

Marek Bárta
300 Kč

Moc držím pěsti, aby vše proběhlo podle plánu a potřebné zdroje jste dali dohromady 👍.

Radka Paulová