Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

Havlovy děti Havlovi – pomoc znevýhodněným studentům

Přispějte na vzdělávání nadaným mladým lidem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin či z dětských domovů.

vybíráme od 18.8.2019

Havlovy děti Havlovi – pomoc znevýhodněným studentům

Přispějte na vzdělávání nadaným mladým lidem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin či z dětských domovů.
4 400 Kč
vybráno 9 % z 50 000 Kč

zbývá

92 dní

přispělo

7 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Čtyři Honzové a Ondřej z kapely Zrní u příležitosti 30 let svobody po pádu komunismu založili projekt Havlovy děti Havlovi, v jehož rámci pořádají koncerty, besedy a další aktivity spojené s osobností Václava Havla. Součástí projektu je i sbírka na pomoc znevýhodněným studentům v duchu odkazu Olgy Havlové. 
 
Vzdělání umožňuje naši seberealizaci ve světě. Díky vzdělání se ale také zvyšuje pravděpodobnost, že se nebudeme bát ničeho neznámého a cizího, dokážeme se ve světě nekonečna informací snadněji orientovat. Můžeme lépe odolávat lžím, dezinformacím, manipulaci, populismu a extremismu. Díky vzdělání jsme schopni vnímat jevy kolem sebe v širším kontextu. Vzdělání je podporou naší empatie a tolerance. Proto v projektu Havlovy děti Havlovi myslíme také na děti. Cejtíme, že žít ve svobodě není samozřejmý. Podpořte jejich lepší vzdělání společně s námi. 
  
 Čtyři Honzové a Ondřej, Zrní

Výtěžek ze sbírky bude použit na úhradu stipendií a jednorázových příspěvků nadaným mladým lidem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin či z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice v rámci programu Fond vzdělání
 
O projektu Havlovy děti Havlovi

Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Kéž mají všechny děti šanci na kvalitní vzdělání
Dárce