Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Havlovy děti Havlovi – pomoc znevýhodněným studentům

Přispějte na vzdělávání nadaným mladým lidem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin či z dětských domovů.

vybíráme od 18.8.2019

Havlovy děti Havlovi – pomoc znevýhodněným studentům

Přispějte na vzdělávání nadaným mladým lidem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin či z dětských domovů.
52 136 Kč
vybráno 104 % z 50 000 Kč

přispělo

33 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Čtyři Honzové a Ondřej z kapely Zrní u příležitosti 30 let svobody po pádu komunismu založili projekt Havlovy děti Havlovi, v jehož rámci pořádají koncerty, besedy a další aktivity spojené s osobností Václava Havla. Součástí projektu je i sbírka na pomoc znevýhodněným studentům v duchu odkazu Olgy Havlové. 
 
Vzdělání umožňuje naši seberealizaci ve světě. Díky vzdělání se ale také zvyšuje pravděpodobnost, že se nebudeme bát ničeho neznámého a cizího, dokážeme se ve světě nekonečna informací snadněji orientovat. Můžeme lépe odolávat lžím, dezinformacím, manipulaci, populismu a extremismu. Díky vzdělání jsme schopni vnímat jevy kolem sebe v širším kontextu. Vzdělání je podporou naší empatie a tolerance. Proto v projektu Havlovy děti Havlovi myslíme také na děti. Cejtíme, že žít ve svobodě není samozřejmý. Podpořte jejich lepší vzdělání společně s námi. 
  
 Čtyři Honzové a Ondřej, Zrní

Výtěžek ze sbírky bude použit na úhradu stipendií a jednorázových příspěvků nadaným mladým lidem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin či z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice v rámci programu Fond vzdělání
 
O projektu Havlovy děti Havlovi

Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Když můžu, pomůžu!

Petr Kolovrátník
300 Kč

Vzdělání je klíč

PZ
1 000 Kč

díky za to, že tu Václav Havel byl a že jsem to mohla zažít

Ester Dvořáková
200 Kč

Křižovatka.

Jana Rosulková
1 002 Kč

Křižovatka 2/10. (2x)

Zuzana Kozbertova
600 Kč

Přispěno v rámci akce 2/10 v Pražské křižovatce za sebe i syna Matěje.

Jaroslava Parvoničová
1 300 Kč

Kéž mají všechny děti šanci na kvalitní vzdělání

Dárce