KŘÍDLENÍ nadační fond


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

KOMUNIKACE HROU

Pomáhejme rozvíjet komunikaci a porozumění dětí se sluchovým postižením!

vybíráme od 27.6.2019

KOMUNIKACE HROU

40 000Kč stojí program MENTIO, který hravou formou rozvíjí komunikaci dětí se sluchovým postižením
2 750 Kč
vybráno 7 % z 40 000 Kč

přispěli

4 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je organizace, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky. V Ostravě fungují Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Nabízejí možnost pravidelně se setkávat, sdílet zážitky, radosti, ale i starosti či obavy. Rodiny zde získávají především informace o sluchovém postižení, komunikaci, ale i výchově dětí se sluchovým postižením a jejich sourozenců. 
 
Nejzávažnější problém, který ohrožuje děti se sluchovým postižením, je neschopnost plnohodnotně a funkčně komunikovat se svým okolím. Ať už komunikují znakovým jazykem či k mluvení a porozumění potřebují možnost odezírání, jak lze docílit  toho, aby slyšící lidé rozuměli a naopak?
 
Sluchové postižení neomezuje pouze vnímání řeči druhých, ale také vnímání vlastní řeči. Když dítěti se sluchovým postižením chybí zpětná sluchová kontrola, není motivováno k používání hlasu nebo ho neumí správně ovládat. Softwarový program MENTIO umožňuje dítěti svůj hlas "vidět". Je to zábavný prožitek, který hlasová cvičení promění na úžasnou hru (MENTIO HLAS). Dále také vede k rozvoji sluchového vnímání a slovní zásoby (MENTIO ZVUKY, MENTIO SLOVNÍ ZÁSOBA). 
 
Program s medvídkem nabízí i procvičování zraku, pozornosti, paměti a logického uvažování (MENTIO SKLÁDAČKY, MENTIO PAMĚŤ, MENTIO HÁDANKY), což jsou všechno dovednosti a současně rovněž předpoklady potřebné k odezírání. 
 
Díky Vaší podpoře budeme schopni program MENTIO pořídit a využívat při individuální práci s dětmi. Můžete nám pomoci překonat největší problém dětí se sluchovým postižením a usnadnit jejich komunikaci...
 
250 Kč zajistí hodinu individuální práce s rodinou a dítětem se sluchovým postižením
500 Kč znamená dvouhodinovou individuální práci s rodinou s dítětem se sluchovým postižením
1000 Kč umožní hodinu a půl skupinového programu s rodinami včetně asistentů pro děti
40000 Kč jsou celkové náklady na pořízení softwarového programu MENTIO
 
Komunikace umožňuje předávání informací jeden druhému, rodinám i celé společnosti. Především díky komunikaci můžeme utvářet, udržovat a měnit naše vzájemné vztahy. Děkujeme, že díky tomuto křídlícímu projektu přispíváte k tomu, aby byl slyšet také hlas dětí se sluchovým postižením a pomáháte zprostředkovat komunikaci mezi slyšící a neslyšící společností.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Hodně štěstí všem dětem, které se učí ovládat znakovku :-)
Jsem ráda, že jsem mohla přispět.
Marta

Marta Jedličková
250 Kč