Centrum Dialog, o.p.s.


Humanitární pomoc Rozvojová spolupráce

Centrum Dialog: Pošli špunta do školy!

Nelson Mandela řekl: „vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“ Skrze projekt "Pošli špunta do školy" a výstavbu škol v africké Guineji a Keni se nám podařilo dát více než 4000 dětem šanci na vzdělání a lepší život. Společně s mnoha českými rodinami, školami, firmami a jednotlivci pomáháme měnit životní osudy afrických dětí. Darujte vzdělání, darujete šanci na lepší život!

Pošli špunta do školy!

Darujte vzdělání, darujete tak šanci na lepší život!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podle nás si každé dítě zaslouží kvalitní start do života. Vzdělání dětem umožňuje postavit se na vlastní nohy a vytvořit lepší budoucnost sobě i své komunitě. Některé rodiny v rozvojových zemích si však tento luxus nemohou dovolit a jejich děti ani neví, jak vypadá škola zevnitř. Centrum Dialog se snaží tuto situaci těchto dětí změnit.

Naše projekty jsou realizovány ve spolupráci s místními koordinátory a vycházejí vstříc potřebám místních obyvatel. V současné době spolupracujeme s 11 školami (5 v Keni a 6 v Guineji).


„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“
Nelson Mandela

Centrum Dialog, o.p.s.
Již od roku 1998 působíme na poli rozvojové spolupráce, snažíme se sdružovat lidi nejrůznějších kultur, vyznání, původu a věkových kategorií. V roce 2002 vznikl projekt Pošli špunta do školy! (Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku), prostřednictvím kterého podporujeme ve studiu děti z nemajetných rodin v Keni a Guineji. Děti by jinak do školy pravidelně chodit nemohly – jejich rodiny na to zkrátka nemají dostatek prostředků a systémy veřejných škol obou zemí tuto základní potřebu nedokáží zajistit.

Aktuální databáze dětí, které hledají adoptivní rodiče, je dostupná na našich webových stránkách www.centrumdialog.cz


Další naše projekty:

Knihy do knihoven

V některých oblastech Afriky, v zemích kde Centrum Dialog působí, je dostupnost knih nízká a představují nadstandard. Cílem našeho projektu "Knihy do knihoven" je vybavit keňské a guinejské školní knihovny alespoň tisícovkou knih a poskytnout je nejen studentům škol, ale i široké veřejnosti. Pouze minimum škol v Guineji a Keni má svou knihovnu a jen málo dětí má přístup ke knihám.

Zvládnutí čtenářství dává dětem z rozvojových zemí šanci na lepší a úspěšnější život.
1 KNIHA V KNIHOVNĚ = 100 ŠANCÍ (jde z ruky do ruky) 

 „Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“
Seneca
Vaším darem rozšíříte obzory desítkám dětí, které budou mít díky vzdělání šanci na lepší život. A to za to stojí, nemyslíte?

Zdravotní fond pro akutně nemocné děti

Zdravotní fond jsme se rozhodli založit na základě našich dlouholetých zkušeností s životními podmínkami v Guineji a Keni. Řada adoptovaných dětí se střetává s úrazy a onemocněními, které je nutné bezodkladně řešit. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích neexistuje žádný systém veřejného zdravotního pojištění tak, jako u nás, veškeré léčebné výlohy (ošetření u lékaře, předpisy, léky, popřípadě pobyt v nemocnici) si musí lidé hradit sami. Jedná se přitom o částky velmi vysoké, které si žádná z rodin, jejichž děti jsou zařazeny do projektu adopce, nemůže dovolit. Tak se často stává, že dítě podstoupí nekvalifikované ošetření nebo se problém neřeší vůbec. Z problémů, v našich podmínkách banálních nebo relativně snadno řešitelných úrazů a onemocnění, jako hlubší odřeniny, zlomená končetina nebo zánět slepého střeva, si tak místní děti často nesou doživotní následky nebo je dokonce mohou ohrozit na životě.

Založením tohoto konta chceme docílit částečného nahrazení nefungujícího sociálního systému v zemi, alespoň pro děti zařazené do programu Pošli špunta do školy!  (Adopce afrických dětí – projektu pomoci na dálku). V praxi to znamená, že pokud se setkáme s akutním případem onemocnění či úrazu, finanční záloha na zdravotním účtu nám umožní okamžitě nechat dítě vyšetřit a podniknout potřebné kroky k jeho záchraně a úspěšnému vyléčení.

Přispět můžete kdykoli a jakoukoli částkou na účet sdružení: 51-168 765 02 57/0100 KB Praha 5 - Smíchov, var.s. 60042, konst.s. 558

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky že pomáhate!

Petra Kolínková
1 000 Kč