Institut prevence a řešení předlužení, z.ú.


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

Institut prevence a řešení předlužení

Pomáháme lidem z těžkých finančních situací, upozorňujeme na problematické subjekty a pomáháme vytvářet spravedlivější a vyváženější legislativní prostředí. Přinášíme podrobná data o problematice exekucí, insolvencí a vymáhání pohledávek. Aktivně vystupujeme proti predátorských společnostem, které ve zenužívání slabších vidí svůj hlavní byznys.

Pomáhejte s námi

Pomáháme nastavit férovou legislativu
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Jsme nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů.

Není nám lhostejné, jakým způsobem nevhodně nastavený systém a nekalá jednání různých subjektů dopadají na životy konkrétních lidí, negativně ovlivňují poctivé věřitele a v konečném důsledku poškozují celou společnost.Poukazujeme na problematické oblasti i problematické subjekty. Dbáme na to, aby nikdo nebyl znevýhodněn,  nedocházelo ke zneužívání slabších a neférová jednání byla minimalizována. V tomto ohledu se zasazujeme o systémové změny.

Jelikož je problematika dluhů opředena mnoha stereotypy, přinášíme podrobná data, výzkumy a analýzy.www.mapaexekuci.czwww.mapabankrotu.cz

Vycházíme mimo jiné z vlastních zkušeností z práce s předluženými lidmi přímo v terénu, například v rámci spolupráce se zaměstnavateli.

Spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují a díky kterým se již podařilo velké množství systémových nedostatků odstranit. Vhodná řešení vždy hledáme společně.

Máme dlouholeté zkušenosti nejen z neziskového sektoru, ale i ze sektoru veřejného a soukromého. Dokážeme tak nahlížet na problémy z různých úhlů pohledu.

Naším cílem je kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, aby zde bylo minimum prostoru pro nemravný obchod s dluhy.

Více na
www.institut-predluzeni.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu